Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort: Projekty na úpravu odpadu sa realizujú v štyroch obciach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Od nového roka bude možné na skládku odpadov, ktorý nie je nebezpečný, uložiť iba upravený zmesový odpad. Zároveň musí spĺňať zákonom stanovené parametre biologickej stability.

Bratislava 26. júla (TASR) - Projekty na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) komunálneho odpadu sa realizujú v Partizánskom, Poltári, Hnúšti a v obci Hincovce v okrese Spišská Nová Ves. Ich kapacita je 127.325 ton za rok. Celková zazmluvnená suma je 15 miliónov eur. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR s tým, že projekty boli podporené v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Od nového roka bude na Slovensku zakázané skládkovanie odpadu, pokiaľ neprešiel MBÚ. Cieľom je zníženie množstva odpadu a nebezpečenstva pre zdravie ľudí a životné prostredie. Niektoré spoločnosti sa podľa MŽP s povinnosťou už vysporiadali a svoje zariadenie uviedli do prevádzky. Prvým zariadením na MBÚ je Centrum zhodnocovania odpadu v Hornom Hričove. "Linkou vytriedená biologická zložka prejde kompostovacím a fermentovacím procesom (stabilizáciou) v uzavretých boxoch a až potom sa bezpečne uloží na skládku," uviedlo ministerstvo.

V obci Hincovce podľa MŽP funguje zariadenie na MBÚ od apríla. V súčasnosti je vyhlásená ďalšia výzva zameraná na úpravu odpadu. "V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie prebiehalo a prebieha viacero konaní týkajúcich sa mechanicko-biologickej úpravy zmesových odpadov, pričom niektoré konania už boli riadne ukončené," priblížil envirorezort.

Od nového roka bude možné na skládku odpadov, ktorý nie je nebezpečný, uložiť iba upravený zmesový odpad. Zároveň musí spĺňať zákonom stanovené parametre biologickej stability. "Úprava odpadov je fyzikálny, tepelný, chemický alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia," vysvetlil rezort. Doplnil, že cieľom stabilizácie je zabrániť vzniku a úniku skládkových plynov a metánu do ovzdušia.