Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort: Zákaz súkromného chovu šeliem sa dotkne 37 chovateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Zakázať by sa podľa novely mala držba neživého exemplára jaguára, rysa ostrovida, rysa španielskeho, rysa kanadského, rysa červeného, pumy a geparda.

Bratislava 31. augusta (TASR) - Zákaz súkromného chovu exotických šeliem by sa na Slovensku mal týkať 37 chovateľov. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Envirorezort eviduje v rámci 37 chovateľov odchovy u 12 držiteľov. Pri 18 držiteľoch ide o osoby, ktoré majú v držbe približne jedno až tri exotické zvieratá, ale bez odchovu. Ostatných sedem je kombinácia držiteľov, a to bez odchovu – len vystavovanie, len nákup - predaj, prípadne s odchovom v minulosti.

Od 1. januára musia držitelia exotických zvierat zasielať informácie vrátane zmeny v chove zvierat Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR. "Čiastkovo je možné odhaliť nezaregistrovaného držiteľa v prípade, že ten registrovaný zašle informáciu o zmene vo svojom chove a uvedie údaje o osobe, ktorá v registri nie je evidovaná," uvádza MŽP. Dodáva, že v takomto prípade je možné podať podnet na prešetrenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo sa obrátiť na políciu.

Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi sa v júli dostala do medzirezortného pripomienkového konania. Zakázať by sa podľa novely mala držba neživého exemplára jaguára, rysa ostrovida, rysa španielskeho, rysa kanadského, rysa červeného, pumy a geparda.

V prípade úmrtia zvieraťa by mal byť podľa návrhu chovateľ povinný prizvať odborníka ŠOP SR a pod jeho dohľadom odovzdať uhynutý exemplár na likvidáciu (kafiléria) či iné spracovanie (napr. preparátor). Odborník následne vykoná ohliadku zvieraťa, identifikáciu a zabezpečí fotodokumentáciu. Vyhotoví záznam, ktorý zašle na MŽP, priblížilo tlačové oddelenie.

Zákaz držby má prispieť k zamedzeniu množenia jednotlivých zvierat. Predísť sa má aj prenikaniu odchovaných exemplárov a produktov zo živočíchov do nelegálneho obchodu.

Zákaz súkromného chovu by sa nemal vzťahovať na zoologické záhrady, chovné a rehabilitačné stanice pôvodných druhov živočíchov, záchytné strediská a na osoby zapojené do programov starostlivosti a medzinárodných záchranných programov pre druhy alebo poddruhy.