Quantcast
< sekcia Slovensko

Envirorezort zvýšil prostriedky na projekty zamerané na triedený zber

Na archívnej snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj. Foto: TASR – Dano Veselský

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) tvrdí, že podpora sa môže pre žiadateľov ešte zvýšiť.

Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zvýšilo financie na projekty zamerané na triedený zber komunálnych odpadov. Prostriedky zo zdrojov Európskej únie sa z pôvodných 10 miliónov eur navýšia na 30 miliónov eur. Informuje o tom na svojom webe.

"Peniaze pôjdu predovšetkým do budovania nových a rozširovania kapacít existujúcich zberných dvorov, vrátane nákupu zariadení pre triedený zber tých zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, kam patrí napríklad zelený alebo zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, kuchynský bioodpad z domácností, drobný stavebný odpad či textil," vysvetlil envirorezort.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) tvrdí, že podpora sa môže pre žiadateľov ešte zvýšiť. "Záležať bude predovšetkým na samosprávach, koľko kvalitných projektov dokážu vypracovať a predložiť, ale tiež od dostatočného objemu voľných finančných zdrojov," poznamenal.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť obce, združenia obcí, právnické osoby, oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, ktoré sú v stopercentnom vlastníctve obcí. Ďalej tiež príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí, neziskové organizácie, poskytujúce služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú vo vlastníctve obcí, alebo združenia právnických osôb.