Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. marec 2023Meniny má Adrián
< sekcia Slovensko

Eurokomisia vedie proti SR konania v oblasti spravodlivosti a dopravy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

V oblasti mobility a dopravy EK vyzvala Slovensko a ďalších päť členských štátov, aby dodržiavali revidovanú smernicu o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

Brusel 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok potvrdila, že vedie dve právne konania voči Slovensku, ktoré porušuje pravidlá EÚ v oblasti spravodlivosti a dopravy. Informuje o tom spravodajca TASR.

Európska komisia predstavila v piatok svoj pravidelný mesačný balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov EÚ a zoznam právnych krokov, ktoré podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z únijnej legislatívy.

V oblasti spravodlivosti EK oznámila, že podniká ďalšie právne kroky proti 15 členským štátom EÚ, a to za neúplné prevedenie smernice o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenia práva Únie (whistblowerov), do svojho vnútroštátneho práva.

Komisia Slovensku spolu s Bulharskom, Českom, Estónskom, Fínskom, Francúzskom, Gréckom, Holandskom, Írskom, Luxemburskom, Maďarskom, Nemeckom, Poľskom, Španielskom a Talianskom vyčíta, že nestihli začleniť do svojej legislatívy smernicu EÚ o ochrane whistblowerov do 17. decembra 2021.

V januári tohto roka EK zaslala 24 členským štátom eurobloku formálnu výzvu a z nich 15 členských štátov ešte stále neprijalo opatrenia na zakomponovanie smernice do svojej legislatívy. Uvedené krajiny majú dva mesiace na odpoveď a ak ich opatrenia nebudú uspokojivé, eurokomisia môže rozhodnúť o ich zažalovaní na Súdnom dvore Európskej únie.

V oblasti mobility a dopravy EK vyzvala Slovensko a ďalších päť členských štátov, aby dodržiavali revidovanú smernicu o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Komisia zaslala odôvodnené stanoviská Grécku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku za to, že úplne netransponovali revidovanú smernicu EÚ o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.

Smernica z roku 2019 s rozšíreným rozsahom pôsobnosti vyžaduje, aby členské štáty ustanovili a implementovali postupy hodnotenia vplyvu bezpečnosti cestnej premávky, auditov bezpečnosti cestnej premávky, inšpekcií bezpečnosti cestnej premávky a hodnotenia bezpečnosti ciest v rámci celej cestnej siete. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách a zohľadniť aj potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Všetky tieto povinnosti mali byť prevedené do vnútroštátneho práva do 17. decembra 2021. Piatkové odôvodnené stanoviská nasledujú po listoch s formálnym oznámením, ktoré EK dotknutým štátom zaslala v januári. Uvedené krajiny majú teraz dva mesiace na to, aby informovali eurokomisiu o opatreniach prijatých na zabezpečenie úplnej transpozície smernice. Ak termín nedodržia, EK môže ich prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)