Quantcast
< sekcia Slovensko

Ľ. SCHMIDA: Európa potrebuje čistý vzduch a politiku bez výnimiek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rozhovor s Ľubomírom Schmidom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje lídrov pre voľby do Európskeho parlamentu.

Ružomberok 11. mája (TASR) – Líder kandidátky Strany zelených v blížiacich sa eurovoľbách Ľubomír Schmida, 53-ročný fotograf, manažér, ekologický poradca a kultúrny činovník z Ružomberka, sa chce zasadzovať za jednotnú legislatívu a jej dodržiavanie bez akýchkoľvek výnimiek. Rozhovor s Ľubomírom Schmidom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje lídrov pre voľby do Európskeho parlamentu.


-Ochrana životného prostredia je širokou témou.-

Motto nášho jedenásťbodového volebného programu znie výstižne - Čistý vzduch, čistá voda, čistá pôda, čistá politika. Všetko so všetkým súvisí a ochrana životného prostredia je priamo spojená so všetkými činnosťami človeka a jeho zdravím. Nerovnosť životnej úrovne v jednotlivých členských krajinách EÚ vyvoláva spoločensko-sociálne napätia a tie odvracajú pozornosť od dôležitých problémov, ako je zdravé životné prostredie. Keď máme porovnateľné ceny na základné životné potreby, musíme mať aj porovnateľné mzdy a dôchodky. Ak nemecká vláda prijala minimálnu hodinovú mzdu 8,5 eura, tak by to mala implantovať aj v nemeckých fabrikách na Slovensku alebo presadiť takúto mzdu v celej EÚ, lebo inak je to diskriminácia a dehonestácia ľudskej práce v SR, a tým aj hodnôt ako takých. Ťaživá nezamestnanosť sa dá vo významnej miere riešiť aj environmentálnymi projektmi a naštartovaním zdravého domáceho poľnohospodárstva. Nečinnosť kompetentných inštitúcií často suplujú občianske združenia. Neprajníci radi poukazujú na ich údajný extrémizmus, no také nálady často vychádzajú z beznádeje na možné riešenie a pozitívnu zmenu. Na Slovensku výrazne poklesla životná úroveň väčšiny obyvateľov. To má dopad aj na vykurovanie rodinných domov. Mnohí ich obyvatelia museli prejsť naspäť z čistých energií na tuhé palivá a odpady, lebo si nemôžu dovoliť kupovať drahý plyn a elektrickú energiu. Tak sa logicky zamoruje prostredie a zvyšuje chorobnosť ľudí.

-Na čo predovšetkým zameriavate svoju pozornosť?-

Alarmujúci je fakt, že Slovensko má vo všeobecnosti tretie najhoršie ovzdušie v rámci EÚ. Škodlivé prachové častice a iné chemické zlúčeniny spôsobujú vážne zdravotné problémy a skracujú život všetkým ľuďom, ktorí ich neustále dýchajú. Pritom v mnohých ohrozených lokalitách chýbajú funkčné monitorovacie systémy a tam, kde ešte sú, majú poruchy, merajú neobjektívne. Viaceré medzičasom demontovali, lebo na ich prevádzku nie sú peniaze. Preto je mojím veľkým cieľom konečne vytvoriť celoeurópsky legislatívny rámec pre jednotný monitorovací a výstražný systém. Veľmi ma trápi pokračujúca devastácia našej prírody plastovými fľašami, taškami, konzervami, nekontrolovaná ťažba surovín, najmä dreva, ale aj ťažba a spracovanie zlata kyanovodíkom, ťažba uránu, spaľovanie odpadov vo všetkých oblastiach.

-Kontrola aktuálneho stavu ovzdušia je predsa povinnosťou.-


EÚ nám v prístupových rokovaniach nariadila prísnu kontrolu monitorovania a stavu ovzdušia podľa platných štandardov, ale záhadne sa vybavili rôzne výnimky. Nahráva to snahám, aby sa občan nedozvedel, čo dýcha, kto to spôsobuje a ako sa to odstráni. SR hrozia za porušovanie platných predpisov mnohomiliónové pokuty, no kompetentní nepodnikajú žiadne nápravné opatrenia a spoliehajú sa, že sa to zase nejakým spôsobom zametie pod koberec. Príslušné štátne orgány veľakrát dokonca povoľujú zvyšovanie znečistenia ovzdušia. Naša legislatíva je tak zastaraná, že keď sa napríklad v nejakom meste zvýši prašnosť nad prípustný limit, tak sa to obyvatelia dozvedia najskôr až za dva dni, ale to už je neskoro, keď majú v pľúcach prachové častice, ktoré už nikdy z tela nedostanú. Treba vrátiť rozhodovaciu právomoc z krajov na mieste samosprávy.

-Máte poruke nejaký konkrétny príklad?-

Veľké praktické skúsenosti som získal v roku 2006 pri riešení a náprave pálčivého problému ružomberskej tehelne. Enormným zadymovaním a škodlivými zápachmi zo spaľovaných materiálov dennodenne ohrozovala zdravie tamojších občanov. Opätovne sme sa obracali na štátnu inšpekciu životného prostredia, ministerstvá, poslancov NR SR, no všetci mali dlho hlavy v piesku. Vďaka našej neúnavnej iniciatíve, medializácii a protestnej petícii, pod ktorú sme zozbierali viac ako 2500 podpisov, sa tento zdanlivo neriešiteľný problém podarilo napokon odstrániť. Bola to pre mňa doslova vysoká škola. V súčasnosti riešime nadmernú prašnosť v Ružomberku a iných mestách. Veľkým vzorom nám v tom môže byť Ostrava. Tamojší primátor si dal do volebného programu na prvé miesto odstránenie zlého stavu ovzdušia a podriadil všetko tomu, aby zaistil obyvateľom mesta lepší vzduch.

-Ste spokojný s existujúcou príslušnou legislatívou?-

Jednotný legislatívny rámec EÚ budú musieť prijať a dodržiavať všetky členské štáty bez akejkoľvek výnimky. Darmo niekto dodržiava emisné a imisné limity, keď to sused vďaka výnimke nemusí a spôsobuje tak cezhraničný prenos znečistenia. Treba rýchlo dobudovať jednotné mechanizmy a systémy na objektívny monitoring všetkých rozhodujúcich ukazovateľov. Vážnym výkričníkom je to, že sa u nás začínajú stavať spaľovne a investori sofistikovane zakrývajú, že sa v nich bude energeticky zhodnocovať odpad, ktorý chcú prenášať ako tovar z jedného štátu do druhého. Našou snahou je, aby sa prijal zákon, aby si každý štát sám zlikvidoval odpad, ktorý si vyprodukuje a nevyvážal ho do susedných krajín. Takémuto nečistému biznisu musíme spoločne zabrániť.

-Ako sa pozeráte na čerpanie eurofondov?-

Toto je veľmi podstatná a výsostne aktuálna téma. Prerozdeľovanie financií zo štrukturálnych fondov i štátneho rozpočtu treba spružniť a nasmerovať priamo do lokalít, ktoré ich bytostne potrebujú. Existujúce mechanizmy sú také zložité a komplikované, až to nahráva korupcii a lobistom, akoby to bolo nastavené schválne, aby sa nedostali tam, kde to najviac potrebujeme, napríklad na zakúpenie dostatočného počtu výkonných meracích staníc. Do správnych koľají musíme dostať aj motiváciu našich občanov, aby nepálili odpad, ale ho separovali a podieľali sa tak na jeho zhodnocovaní. Slovensko musí v neposlednom rade čerpať všetky dostupné zdroje, aby sme čo najrýchlejšie dobudovali vodovody a kanalizácie vo všetkých mestách a obciach.

-Budete mať v EP dostatočnú silu na presadenie svojich predstáv a záujmov?-

Našou prednosťou a najväčším nástrojom je, že strany zelených tvoria v EP tretiu najpočetnejšiu frakciu. Máme tam množstvo blízkych spojencov, ku ktorým sa Slovensko musí už iba pridať cez svoju stranu zelených. Keď sa tak stane, posilní sa veľká šanca, že jednotná zelená Európa bude mať jednotné mechanizmy na odstraňovanie mnohých závažných defektov, ktoré ohrozujú naše spoločné životné prostredie a zdravie obyvateľov.