< sekcia Slovensko

Aj evanjelici dnes slávia prvú pôstnu nedeľu

Na snímke generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Miloš Klátik. Foto: TASR - Michal Svítok

Pôst je dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia.

Bratislava 9. marca (TASR) - Aj veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku slávia dnes prvú pôstnu nedeľu, ktorá signalizuje, že sa začalo 40-dňové pôstne obdobie, ktoré v ECAV patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

"V pôstnom období ide najmä o vnútornú - duchovnú prípravu na veľkonočné sviatky - sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou. Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista", pripomenul generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

"Celé pôstne obdobie nám dáva osobitnú príležitosť stíšiť sa pred Pánom Bohom a s jeho mocou i pomocou urobiť poriadok vo svojom vnútri, a tak aj vo svojom živote. S tým je spojená aj vďačnosť voči Pánu Bohu, uvedomenie si a prijatie dokonalej a nenahraditeľnej lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista", zdôraznil generálny biskup Klátik.

Postenie v zmysle odriekania si istých pokrmov v určité dni je v ECAV dobrovoľné. Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy ako prejav pokánia, uviedol Miloš Klátik. Ako dodal, pokánie znamená obrátenie sa človeka k Pánu Bohu, rozpoznanie a priznanie si vlastných omylov a hriechov i nesprávnej cesty, oľutovanie hriechov, prosbu o odpustenie hriechov a pozitívnu zmenu spôsobu života vo svetle Božieho slova.

V období pôstu je šesť pôstnych nedieľ. Prvá má názov Invocaviť znamená - Bude ma vzývať. Druhá - Reminiscere (Rozpomeň sa), tretia Oculi (Oči), štvrtá Laetere (Veseľte sa), piata sa nazýva Smrtná - Iudica a znamená Súď a posledná šiesta pôstna nedeľa sa nazýva Kvetná - Palmarum čiže Palmová a touto nedeľou sa začína Veľký alebo Tichý týždeň.