Quantcast
< sekcia Slovensko

Exekúcie pokračujú, prerušené boli pre koronavírus iba niektoré lehoty

Ilustračné foto. Foto: TASR

NR SR schválila 25. marca zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii.

Bratislava 27. januára (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) upozornila, že v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu sa exekúcie neprerušujú. Všetky povinnosti dlžníkov i veriteľov ostávajú zachované, s výnimkou prerušenia plynutia niektorých zákonom stanovených lehôt do 30. apríla, uviedla v piatok komora.

"V médiách i na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo dezinformácií, že medzi opatreniami prijatými Národnou radou (NR) SR je aj prerušenie exekúcií. Nie je to pravda, exekúcie sa neprerušujú," upozornil prezident SKE Miroslav Paller.

NR SR schválila 25. marca zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii. Nezastavuje však exekúcie. Od jeho účinnosti sa podľa SKE iba preruší plynutie niektorých lehôt v exekučnom procese do 30. apríla. Ide o lehotu na podanie námietok proti exekúcii začatej pred 31. marcom 2017, lehotu na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, začatej po 1. apríli 2017. Prerušená je tiež lehota na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a lehota na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie.

"Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, sa až do 30. apríla preruší. Od prvého mája začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. mája začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. mája," spresnil Paller.

Zároveň je podľa nového zákona exekútor povinný do 30. apríla upustiť od vykonania akejkoľvek dražby majetku, teda nehnuteľností, hnuteľných vecí či obchodných podielov. Exekútori do 30. apríla nesmú vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti ani vykonať žiadne úkony smerujúce k dražbe nehnuteľnosti. Pokračujú však ostatné druhy exekúcií, ako napríklad zrážky zo mzdy či exekúcia prostriedkov na bežnom účte dlžníka.