Quantcast
< sekcia Slovensko

Fedák: Najbližšie sa začnú vyplácať vysokoškolské motivačné štipendiá

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Ministerstvo školstva vyhlásilo pilotný ročník štipendijnej schémy v máji tohto roka. Ide o podpornú schému, ktorá bude v prvých rokoch súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Bratislava 26. novembra (TASR) – V najbližšej dobe sa začnú vyplácať vysokoškolské motivačné štipendiá. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva školstva Michal Fedák. Ide o podpornú schému, ktorá bude v prvých rokoch súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzva bola určená najtalentovanejším maturantom, ktorí si na svoje štúdiá vybrali slovenskú vysokú školu, ako aj na podporu štúdia mladých ľudí so sociálnym znevýhodnením.

Ministerstvo školstva vyhlásilo pilotný ročník štipendijnej schémy v máji tohto roka. Ide o podpornú schému, ktorá bude v prvých rokoch súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. "Mrzí nás, že napriek pôvodným plánom došlo k omeškaniu pri vyhodnotení prvej výzvy tejto schémy. Uvedomujeme si však, že išlo o novú a na Slovensku unikátnu schému, u ktorej bolo očakávanie na čo najrýchlejšie spustenie vo veľmi krátkom čase na prípravu," povedal Fedák, ktorý stanovil doriešenie štipendijnej schémy ako svoju top prioritu hneď po svojom nástupe do funkcie pred troma týždňami.

Štátny tajomník poznamenal, že na základe monitorovania situácie vedia, že nie všetko išlo tak, ako bolo na začiatku plánované. "Pozitívom je, že záujem o toto štipendium bol vyšší, než sa očakávalo, to však zároveň prinieslo niektoré oneskorenia súvisiace s overovaním splnenia podmienok. Zároveň sa pri plánovaní schémy vychádzalo z predpokladu jednoduchších procesov, než nakoniec ukázala realita, pretože bolo potrebné zohľadňovať viaceré špecifické podmienky súvisiace so zdrojom financovania," poznamenal Fedák. Verí, že sa im podarilo všetky nedostatky tejto schémy vychytať a ďalší ročník už bude bezproblémový.

Záverom tohto týždňa bol výber štipendistov ukončený a všetkým uchádzačom bol oznámený výsledok. V najbližšej dobe dôjde k podpisom zmlúv s vysokými školami, ktoré následne vyplatia štipendiá svojim študentom podľa výsledku výberu. "Tak, ako bolo od začiatku komunikované, štipendiá budú úspešným uchádzačom vyplácané aj spätne, takže toto neplánované oneskorenie nebude mať vplyv na výšku štipendií a štipendisti, ak sú študentmi slovenskej vysokej školy, neprídu o žiadne pridelené prostriedky," uzavrel Fedák.

Talentovaní absolventi stredných škôl, ktorí zostali študovať na slovenskej vysokej škole a neodišli za štúdiom do zahraničia, doteraz nedostali sľubované štipendiá. Rezort školstva ešte na jar vtedajších maturantov presviedčal, že ak budú študovať doma, Slovensko to odmení, získať mohli 9000 eur na tri roky štúdia. Štipendiá má vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Zároveň tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, mala získať navyše 200 eur mesačne, ktoré majú byť určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.