Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. máj 2024Meniny má Bernard
< sekcia Slovensko

Fedák: SAV má v slovenskom výskumnom prostredí nezastupiteľné miesto

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Významnou súčasťou vednej politiky SAV je získavanie talentovaných výskumníkov zo zahraničia.

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) má v slovenskom výskumnom prostredí nezastupiteľné miesto. Je platformou pre spoluprácu a rozvoj najlepších vedcov Slovenska. V súvislosti so 70. výročím SAV to pre TASR uviedol štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák.

"V tejto inštitúcii sa vykonáva výskum a vývoj prakticky vo všetkých odboroch výskumu a vývoja, s čím súvisí rôznorodosť ústavov SAV. Dokonca možno povedať, že v niektorých oblastiach robia výskum, ktorý sa na Slovensku inde nerobí,"
povedal Fedák. Podľa jeho slov významné sú aj ďalšie činnosti vykonávané na SAV, ako napríklad tvorba Encyklopédie Beliana či národného korpusu či monitorovanie zemetrasení národnou sieťou seizmických staníc.

Pripomenul, že v ústavoch SAV sa robí predovšetkým základný výskum, súčasne sa SAV zúčastňuje aj na aplikovanom výskume, vývoji a inováciách. "Spolupráca s podnikateľským sektorom umožňuje účinné transformovanie výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Vysoko pozitívne možno hodnotiť prechod ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie, táto forma hospodárenia už v minulom roku ukázala vyšší záujem súkromného i verejného sektora o výsledky ich práce," skonštatoval štátny tajomník.

Podľa Fedáka SAV zachytila svetový trend zvyšujúcej sa kvality vedeckých výstupov. "Špičkovosť viacerých ústavov bola preukázaná pri hodnotení ústavov SAV zahraničnými expertami, pričom sedem z nich patrí k lídrom v danej oblasti v Európe," povedal. SAV sa podľa jeho slov významným spôsobom etablovala nielen v domácom prostredí, ale aj v európskom výskumnom priestore. "SAV rozširuje vedecké poznatky a originálne výsledky základného výskumu a podieľa sa na ich využívaní, popularizácii a sprístupňovaní. SAV je významným popularizátorom vedy a techniky, čím sa veda stáva zrozumiteľnejšia pre bežného občana," doplnil. Dôležitou úlohou SAV podľa Fedáka je výchova doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Významnou súčasťou vednej politiky SAV je získavanie talentovaných výskumníkov zo zahraničia. Pozitívom podľa štátneho tajomníka rezortu školstva je, že SAV sa prostredníctvom rôznych mobilitných schém snaží prilákať na ústavy skúsených výskumníkov zo zahraničia. "Špičkoví zahraniční výskumníci obohacujú vedecké tímy, zvyšujú zapojenie SAV do medzinárodných projektov. Mobilitné a reintegračné programy (SASPRO 2, MoRePro, Impulz) umožňujú čiastočne zvrátiť fenomén odlevu mozgov zo Slovenska tým, že ich motivujú pre návrat na Slovensko a ponúknu slovenským vedcom pôsobiacim v zahraničí adekvátne podmienky na ich prácu v domácej krajine," uzavrel Fedák.