Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. júl 2024Meniny má Kamil
< sekcia Slovensko

Finále projektu ELoGE SLOVENSKO 2021

Foto: ELoGE SLOVENSKO

Ďalšie slovenské mestá a obce rozširujú európsky klub vynikajúco spravovaných samospráv.

Bratislava 30. júna (OTS) - Do európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv patrí ďalších 7 slovenských samospráv, z toho dve mestá obhájili toto členstvo už po druhýkrát – takéto sú výstupy zo slávnostného vyhodnotenia projektu ELoGE SLOVENSKO 2021, ktoré sa konalo v utorok 28. júna 2022 v Bratislave za účasti predstaviteľov Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, Národnej platformy odborníkov, odborných a záujmových združení a participujúcich miest a obcí Slovenska.

O projekte
Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy riadi aktivitu ELoGE (European Label of Governance Excellence) na Slovensku od 2020, je súčasťou projektu Ministerstva vnútra SR s názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Tento program je produktom Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť pri Rade Európy a v súčasnosti sa realizuje v 20 členských krajinách, v mnohých už prebehlo viacero ročníkov. Jeho hlavná idea spočíva v hodnotení výkonu samospráv podľa stanovených princípov a štandardov. Ambíciou projektu je podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní výkonu samospráv podľa nastavenej metodiky, identifikácii silných stránok a priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého vládnutia, ktoré rámcujú našu hodnotovú a kultúrnu orientáciu (viac aj v e-learningovom nástroji pre verejnosť na www.eloge.sk).Slávnostné vyhodnotenie
Slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka projektu otvorila štatutárka OZ Dobrý úradník Markéta Tomaga, ktorá účasť na programe ELoGE pre samosprávy charakterizovala ako „nenahraditeľný priestor na zhodnotenie vlastného potenciálu vďaka mentoringu lokálnych a zahraničných expertov a know-how podľa medzinárodných skúseností.“

Riaditeľka DG reform pri Európskej komisii Nathalie Berger pozdravila prítomných prostredníctvom videopozdravu a zdôraznila prínosy programu ELoGE pre participujúce samosprávy akými sú: budovanie kapacít, posilnenie životaschopnosti a statusu obcí a miest pre každodenný život ich občanov.

Riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Naďa Kurilová vo svojom príhovore vyzdvihla výkon samospráv za uplynulé ťažké obdobie, ktorým potvrdili svoj vysoký stupeň dôveryhodnosti u občanov vďaka svojej schopnosti pružne reagovať a akcieschopnosti. Špeciálne vyzdvihla ochotu samospráv venovať sa aj pri zvýšenej pracovnej záťaži (pandémia, utečenecká kríza z Ukrajiny) samohodnoteniu podľa európskych kritérií, vzdelávať a zlepšovať sa – a to aj bez ohľadu na veľkosť danej samosprávy.

Projektový manažér Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy Boris Lazov uviedol, že ako zástupca organizácie, ktorá stanovuje štandardy v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv prinášajú tento benchmarkový nástroj na Slovensko v snahe budovať kvalitnú európsku verejnú správu. Zároveň podotkol, že projekt nie je súťažou hoci je o hodnotení, ale má skôr prispieť k pozitívnej zmene.

Expert Rady Európy Jon Barber prítomným zosumarizoval míľniky druhého ročníka projektu pod jeho vedením, vyzdvihol ochotu participujúcich samospráv zotrvať v projekte napriek náročným okolnostiam, ktorým čelili samosprávy súbežne popri svojom bežnom výkone manažujúc krízové opatrenia v súvislosti s pandémiou ako aj utečeneckou krízou. Podľa Barbera účasť v projekte nie je o cene samotnej ale o vôli zvyšovať efektivitu lokálneho vládnutia, byť vnímavým voči občanom a ukázať aj schopnosť zvládať výzvy a očakávania meniaceho sa sveta.Za Platformu národných odborníkov, ktorá bola v rámci projektu v roli odborného garanta, na slávnostnom vyhodnotení vystúpila riaditeľka Únie miest Slovenska Jana Červenáková. Kriticky zhodnotila súčasnú úroveň participatívneho procesu či dialógu medzi samosprávami a ústrednými orgánmi štátnej správy, pričom práve samosprávy sú občanom najbližšie v území. Ocenila zámer Rady Európy edukovať slovenský verejný priestor v hodnotových otázkach a zároveň ochotu a námahu, ktorú participujúce samosprávy podstúpili v tomto užitočnom programe.

Výsledky ELoGE Slovensko 2021
Zástupca tímu slovenských expertov projektu ELoGE Slovensko Martin Firák zrekapituloval zúčastneným projektové aktivity a prítomným oznámil výsledky projektu.

Značku ELoGE – označenie pre vynikajúco spravované samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu získali v druhom ročníku tieto mestá a obce:
• Bellova Ves
• Bratislava – Staré Mesto
• Bratislava – Vrakuňa
• Dubnica nad Váhom
• Handlová
• Košice – Sídlisko Ťahanovce
• Púchov


Srdečne gratulujeme a prajeme všetkým odmeneným veľa zdravia, elánu a spokojných občanov.