< sekcia Slovensko

Financovanie menšinových kultúr sa možno zmení

Béla Bugár, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann

Parlament dnes totiž posunul do druhého čítania návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín z dielne Mostu-Híd.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Financovanie menšinových kultúr sa zrejme zmení. Parlament dnes totiž posunul do druhého čítania návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín z dielne Mostu-Híd.

Bugárovci navrhujú zriadiť nový fond, ktorý by mal riešiť podporu kultúry národnostných menšín a tiež dotačný systém. Mal by zabezpečiť systematickú podporu umeleckých a vedeckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu národnostných menšín. Peniaze má podľa návrhu dostávať najmä zo štátneho rozpočtu. Ročne najmenej vo výške osem miliónov eur.

Fond by mal byť verejnoprávnou inštitúciou zriadenou Ministerstvom kultúry SR. "Účelom fondu je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj kultúrnej identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ďalej výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ako aj rozvoj a podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami či etnickými skupinami, a to všetko prostredníctvom navrhovaného dotačného systému," vysvetľuje Most-Híd.

Dotačný systém má byť postavený na zásadách, ako je stabilita, samospráva, odbornosť, transparentnosť, úmernosť a proporcionalita. Peniaze má fond dostávať najmä zo štátneho rozpočtu. "A to v rámci schválených limitov na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte fondu príspevok minimálne vo výške osem miliónov eur," dopĺňa Most-Híd. Okrem toho by malo podľa strany ministerstvo poskytovať fondu aj osobitný príspevok, ktorý bude poskytovaný prioritne z prostriedkov uhradených do štátneho rozpočtu vo forme odvodov prevádzkovateľov hazardných hier.

Bugárovci vysvetľujú, že suma ročného príspevku vo výške osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu je výsledkom pomeru obyvateľov SR hlásiacich sa k jednej z 13 národnostných menšín, resp. používajúcich jeden z menšinových materinských jazykov, a celkového rozpočtu ministerstva na rok 2015 po odrátaní prostriedkov na verejnoprávne médiá, cirkvi, inštitucionálnu podporu menšinovej kultúry ministerstvom a podporu tanečného zboru Ifjú Szivek. "Pri výpočte bola zároveň zohľadnená aj skutočnosť, že príslušníci národnostných menšín sú aj 'konzumentmi' slovenskej (väčšinovej) kultúry," doplnili predkladatelia.

Suma ročného príspevku sa má prerozdeľovať podľa tzv. optimálneho menšinového pomerného čísla, podľa výsledkov ostatného sčítania obyvateľov SR. Pri rozdeľovaní financií má fungovať aj tzv. kompenzačné dorovnanie. Má slúžiť na vyrovnanie rozdielov medzi mnohopočetnými a málopočetnými národnostnými menšinami. "Navrhované riešenie je spravodlivé vo vzťahu k národnostným menšinám ako celku, nakoľko priamo zo zákona dostanú primeranú výšku finančných prostriedkov na financovanie svojich kultúrnych aktivít," tvrdí Most-Híd.

Vo fonde by mali mať zastúpenie odborníci a zástupcovia jednotlivých národnostných menšín. Šéfovať mu má riaditeľ a pozostávať má aj zo 14 odborných rád a dozornej rady. Riaditeľa má podľa návrhu Mosta-Híd menovať a odvolávať minister kultúry. Jeho funkčné obdobie má byť štyri roky.

"Navrhovaný systém financovania umeleckých a vedeckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu národnostných menšín by mal nahradiť časť neprehľadného dotačného systému ministerstva, ktorý v súčasnej dobe predstavuje jediný systémový nástroj štátnej kultúrnej politiky na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín na území Slovenskej republiky," uzavreli predkladatelia návrhu, ktorí by chceli, aby fond pôsobil od januára 2016.