Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. november 2023
< sekcia Slovensko

Financovanie škôl by sa malo zjednotiť do pôsobnosti rezortu školstva

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V roku 2013 došlo ku kroku v riadení a financovaní škôl a školských zariadení na Slovensku.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú v stredu schválila vláda. 

V roku 2013 došlo ku kroku v riadení a financovaní škôl a školských zariadení na Slovensku. V dôsledku tejto zmeny časť škôl a školských zariadení riadi a financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a časť Ministerstvo vnútra SR. "Nesystémovosť a komplikovanosť je najmarkantnejšia pri (ne)dosahu rezortu školstva na špeciálne školy a školské zariadenia, ktoré riadi a financuje rezort vnútra," uvádza rezort školstva v predloženom materiáli.

Ministerstvo školstva v predloženom materiáli konštatuje, že v niektorých prípadoch prichádza k segregácii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, či k chybnému alebo cielenému zaraďovaniu žiakov bez mentálneho znevýhodnenia do prúdu špeciálneho školstva. Dôsledkom je, že žiaci, ktorí sú takýmto spôsobom neprávom zaraďovaní do špeciálnej školy, po ukončení vzdelávania nezískavajú takzvané nižšie stredné vzdelanie. Okrem toho tiež títo žiaci získavajú iba primárne vzdelanie, teda ekvivalent ukončeného prvého stupňa bežnej základnej školy (ISCED 1) a tiež následne nemajú možnosť pokračovať vo vzdelávaní na bežnej strednej škole, čím sa signifikantne znižujú ich šance zamestnať sa a nájsť uplatnenie v dospelom živote.

V súvislosti s nadmernou segregáciou žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do špeciálnych škôl čelí od apríla 2015 Slovenská republika infringementu zo strany Európskej komisie. "Zákon má za cieľ odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, riadenie a financovanie škôl a školských zariadení, ale aj zjednotiť kompetencie pod rezort školstva s cieľom prispieť k efektívne fungujúcemu rezortu," uviedol rezort školstva. Úlohou zákona je tiež dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s mentálnym znevýhodnením, či eliminovať prípady chybnej alebo cielenej segregácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl.

Podľa ministerstva školstva návrat k modelu miestnej štátnej správy v školstve v pôsobnosti ministerstva školstva zabezpečí prevzatie súčasnej agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja bez zmien v jej obsahu i prevzatie zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení. Nastane tiež zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva v jednej rozpočtovej kapitole, či odstránenie doterajších obmedzení v praktickom výkone činnosti okresných úradov - odborov školstva - spôsobených práve dvojkoľajným systémom riadenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) po rokovaní vlády uviedol, že ide o významnú zmenu, ktorej účinnosť by mala nastať k 1. januára 2022. Zároveň pripustil, že doteraz bolo riadenie škôl rozdelené medzi ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra a nastávali spory o tom, kto má aké kompetencie. Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) poznamenal, že prioritou vlády je práve vzdelávanie a školstvo, a táto zmena v zjednotení financovania a riadenia školstva pod ministerstvo školstva je reformným krokom.

"Školstvo bude pod jednou strechou, a tak budeme môcť rýchlejšie a efektívnejšie riadiť jednotlivé veci," povedal minister školstva. Štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazár uviedol, že novelou zákona dochádza k náprave malej anomálie, ktorá vznikla v súvislosti s reformou ESO. Doplnil, že aj pre ministerstvo vnútra bude lepšie, keď sa financovanie školstva prenesie tam, kde patrí, a to na ministerstvo školstva.