< sekcia Slovensko

Financovanie súkromných a cirkevných škôl sa upraví

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Zmena má reflektovať to, že vzťah samosprávy k súkromným a cirkevným zriaďovateľom nie je založený na nadriadenosti a podriadenosti.

Bratislava 25. novembra (TASR) - Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení sa upraví. Odstrániť sa má "nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní". Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa upraví aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Poslanci Národnej rady (NR) SR zmeny vo štvrtok schválili.

Novelizácia upravuje financovanie školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Má ísť o opatrenie vo vzťahu k princípu rovného financovania každého žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy.

Zavedie sa dvojaký právny režim financovania škôl v závislosti od zriaďovateľa. Vo vzťahu k financovaniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa ponechá doterajšia úprava. Pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a právnických osôb či štátom uznaných cirkví sa bude financovanie po novom upravovať na základe zmluvy. Zmena má reflektovať to, že vzťah samosprávy k súkromným a cirkevným zriaďovateľom nie je založený na nadriadenosti a podriadenosti.

Okrem toho sa v legislatíve nahradí pojem "dotácia" slovami "finančné prostriedky". Ide o spresnenie, pretože podľa predkladateľov nemajú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl povahu dotácie.

Účinnosť novela nadobudne v prípade podpísania prezidentkou Zuzanou Čaputovou od 1. januára 2022.