Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. jún 2024Meniny má Vít
< sekcia Slovensko

Fórum života v liste poslancom NR SR žiada o podporu pre návrhy

Foto: Fórum života, občianske združenie

Fórum života žiada podporu pre návrhy zákonov zameraných na riešenie situácie tehotných žien a matiek.

Bratislava 7. júla (OTS) - Fórum života v liste adresovanom poslancom NR SR žiada o podporu pre návrhy zákonov zameraných na riešenie situácie tehotných žien a matiek. Ide o konkrétne návrhy, ktoré na júlovú schôdzu parlamentu predkladajú parlamentní zástupcovia politických strán KÚ, OĽANO a nezaradení poslanci.

Cieľom prvej navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. „Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život. Je to návrh, ktorý je prorodinný a prosociálny, pretože obsahuje riešenia a nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor na rozhodnutie a tiež aj konkrétnu pomoc a sprevádzanie,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré sa tejto téme venuje už dve desaťročia. V liste poslancom vysvetľuje, že ide o príspevok v tehotenstve, lepší informovaný súhlas, viac času na premyslenie v tejto závažnej životnej situácii, ale aj zákaz komerčnej reklamy na umelé potraty. Taktiež upriamuje pozornosť na lepší zber informácií o potratoch, za účelom prípravy politík a pomoci, ktoré môžu napomôcť rodinám v prevencii umelých potratov. Zároveň tento návrh zákona umožní odstránenie diskriminácie, nerovnaké zaobchádzanie a ďalšie ťažkosti, s ktorými sa pracovníci a dobrovoľníci pomáhajúcich organizácií združených vo Fóre života v praxi stretávajú. Napríklad aktuálne platný zákon o sociálnych službách sa na tehotné ženy vzťahuje iba čiastočne. Ide iba o prípady, ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania. Nový návrh zákona v tomto smere prináša viacero pozitívnych zmien, predovšetkým lepšiu dostupnosť pomoci pre tehotné ženy.

List Fóra života sa týka aj ďalšieho predkladaného návrhu zákona, ústretového k ženám, ktoré sa rozhodnú pre utajený pôrod a adopciu. „Máme s touto problematikou dlhoročné skúsenosti a vnímame ako vážnu bariéru nedostatočné podporné stimuly pre ženy, ktoré ostanú s problémom nečakaného tehotenstva samé,“ uvádza predsedníčka Fóra života jeden z dôvodov, pre ktoré by poslanci mali venovať spomenutým návrhom zákonov patričnú pozornosť a podporu.

Znenie listu:


Vážená pani poslankyňa NR SR,
vážený pán poslanec NR SR,
dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o podporu návrhu zákona, ktorý na júlovú schôdzu parlamentu predkladajú poslankyne a poslanci politických strán KÚ, OĽANO a nezaradení poslanci.

Diskusia o podpore tehotných žien a matiek sa vedie už dlho a občianske združenie Fórum života v nej zohráva dôležitú úlohu už 20 rokov. Bohužiaľ, dodnes sa tejto téme v zákonodarstve venovala nedostatočná pozornosť. Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností ako zodpovedne nasmerovať svoj život. Sú to zákony, ktoré sú prorodinné a prosociálne, pretože obsahujú riešenia a nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor na rozhodnutie a tiež aj konkrétnu pomoc a sprevádzanie. Ide o príspevok v tehotenstve, lepší informovaný súhlas, viac času na premyslenie v tejto závažnej životnej situácii, ale aj zákaz komerčnej reklamy na umelé potraty a tiež lepší zber informácií o potratoch za účelom prípravy politík a pomoci ktoré môžu napomôcť rodinám v prevencii umelých potratov.

Zároveň tieto návrhy zákonov prvýkrát umožnia odstrániť diskrimináciu a nerovnaké zaobchádzanie. Pracovníci a dobrovoľníci pomáhajúcich organizácií združených vo Fóre života sa v praxi stretávajú s ťažkosťami, ktoré týmito návrhmi zákonov je možné odstrániť. Napríklad zákon o sociálnych službách sa na tehotné ženy vzťahuje len čiastočne, len ak sú vystavené násiliu alebo strate bývania. Samotný fakt, že sú tehotné a z toho dôvodu môžu byť narušené ich sociálne alebo rodinné väzby, zákon neupravuje. Návrhy zákonov prinášajú viacero pozitívnych zmien, cez ktoré bude odstránená diskriminácia a nerovnaké zaobchádzanie. Zároveň vďaka nim bude pomoc tehotným ženám dostupnejšia.

Ďalší predkladaný zákon je ústretový ženám, ktoré sa rozhodnú pre utajený pôrod a adopciu. Máme dlhoročné skúsenosti so ženami, pre ktoré je riešením utajený pôrod, pričom vážnou bariérou sú práve nedostatočné podporné stimuly pre ženy, ktoré ostanú s problémom nečakaného tehotenstva samé.

Preto Vás, vážené pani poslankyne a vážení pani poslanci, žiadame o podporu týchto návrhov zákonov.
S úctou
Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života


Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.