< sekcia Slovensko

Fyziatrici: Záujmy skupín by nemali byť nad poznatkami medicíny

Ilustračné foto Foto: TASR/FNsP FDR

Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie reagovala na List pacienta fyzioterapie, ktorý sa v poslednom období objavil medzi laickou verejnosťou.

Bratislava 17. júna (TASR) – Jedinou cestou ako zachovať a kontinuálne zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti slovenských pacientov je výlučne odborná diskusia expertov a vylúčenie povyšovania skupinových záujmov nad poznatky súčasnej medicíny. Myslí si to Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (SS FBLR) Slovenskej lekárskej spoločnosti(SLS). Tá reagovala na List pacienta fyzioterapie, ktorý sa v poslednom období objavil medzi laickou verejnosťou.

"Podľa nášho názoru niektoré aktivity Slovenskej komory fyzioterapeutov hraničia s možným porušovaním platnej legislatívy, etiky zdravotníckeho pracovníka, ale najmä môžu výrazne ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na úrovni súčasných poznatkov medicíny, ktoré sú najviac potrebné pre pacientov," tvrdia zástupcovia fyziatrov.

Spoločnosť spolu s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu Miriam Dziakovou a Asociáciou slovenských kúpeľov na čele s predsedníčkou Jankou Zálešákovou vyjadrili vážne znepokojenie nad nátlakovým presunom odbornej diskusie o kompetenciách zdravotníckych pracovníkov do verejného priestoru. Za snahou rozširovať list vidia najmä snahu zneužiť slovenských pacientov na splnenie svojich cieľov.

Ako fyziatrická spoločnosť pripomína, list možno podpíšu viacerí pacienti, pretože mnohí nerozlišujú, že fyzioterapeut je nelekár a fyziater je lekár špecialista. "Určite si však neželajú, aby koordinoval a indikoval ich rehabilitačnú liečbu pri závažnom poškodení zdravia zdravotnícky pracovník - nelekár, ktorý nemá vzdelanie oprávňujúce komplexne a lege artis hodnotiť zdravotný stav pacienta," zdôrazňujú zástupcovia fyziatrov.

Slovenská komora fyzioterapeutov v ostatných mesiacoch podľa fyziatrov vyjadrila snahu úplne odčleniť prácu fyzioterapeutov od spolupráce a vedenia lekármi - špecialistami v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Ako ďalej vysvetlili, fyziatria zastrešuje následnú zdravotnú starostlivosť u mnohých závažných ochorení a porúch s cieľom udržať kvalitu života, zabezpečiť sebestačnosť, predchádzať vzniku chorôb, eliminovať alebo zmierňovať možné komplikácie chronických chorôb a zlepšiť funkčnú kapacitu ľudského organizmu pri existujúcom ochorení, po úraze, operácii či inej náročnej liečbe.

"Spôsob dosiahnutia týchto cieľov zdravotnej starostlivosti musí jednoznačne manažovať a garantovať lekár - špecialista, ktorý môže komplexne vyhodnotiť zdravotný stav pacienta s využitím celej šírky diagnostických metód a s ohľadom na všetky možnosti odboru FBLR," dodáva spoločnosť slovenských fyziatrov.