< sekcia Slovensko

Generálna prokuratúra zrušila Linku pre týrané osoby

Na snímke budova, v ktorej sídli Generálna prokuratúra SR na Štúrovej ulici v Bratislave 15. júla 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Minulý rok bolo na linku prijatých celkovo 405 oznámení, z toho iba dva odôvodňovali začatie trestného stíhania pre niektorý z trestných činov tzv. domáceho násilia.

Bratislava 18. januára (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila na začiatku tohto roku Linku pre týrané osoby, a to z dôvodu, že v posledných rokoch bola iba v minimálnej miere využívaná na účel, na ktorý bola zriadená. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

Linku zriadil bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár v druhej polovici marca 2015. "Efektivita linky bola pravidelne vyhodnocovaná, pričom je možné skonštatovať, že oznámenia o možnom domácom násilí predstavovali v poslednom období iba mizivú časť zo všetkých oznamovaných skutočností, a linka bola využívaná najmä osobami, ktoré neoznamovali podozrenie z domáceho násilia, pričom neoznamovali ani žiadne iné z trestnoprávneho hľadiska relevantné skutočnosti," vysvetlila dôvody zrušenia hovorkyňa. Na zrušenie linky upozornil denník Sme.

Tökölyová zdôraznila, že osoby zažívajúce domáce násilie alebo osoby, ktoré majú vedomosť o domácom násilí, môžu aj naďalej využívať iné existujúce nástroje, či už je to oznámenie na tiesňovú linku 112, linku polície 158, alebo aj Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie a Linku detskej istoty. "GP SR však ubezpečuje, že problematika trestnoprávneho postihu domáceho násilia zostáva aj naďalej jednou z priorít činnosti prokuratúry," zdôraznila Tökölyová.

Minulý rok bolo na linku prijatých celkovo 405 oznámení, z toho iba dva odôvodňovali začatie trestného stíhania pre niektorý z trestných činov tzv. domáceho násilia. To predstavuje len 0,49 percenta. V roku 2019 bolo na linku prijatých celkovo 288 oznámení, z toho iba jedno odôvodňovalo začatie trestného stíhania pre niektorý z trestných činov tzv. domáceho násilia.

"V správe o činnosti, ktorú predkladá generálny prokurátor SR každoročne do Národnej rady SR, sa v časti týkajúcej sa trestných činov tzv. domáceho násilia uvádzali v súvislosti s fungovaním linky pre týrané osoby údaje o prvotnom vyhodnotení oznámenej skutočnosti prokurátorom, ktorý oznámenie na linke prijal. Takéto oznámenie bolo ako podozrenie z domáceho násilia postúpené príslušnej krajskej alebo okresnej prokuratúre na preverenie a ďalšie konanie," priblížila.

Vysvetlila, že vo väčšej miere sa však vyskytovali oznámenia, ktoré sa síce javili spočiatku ako oznámenie z možného domáceho násilia. Po ich preverovaní bolo zistené, že poškodený či podozrivý neexistuje, oznamované skutočnosti boli napr. susedskými či inými spormi, respektíve išlo o úplne vymyslené skutočnosti. "V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že linka fungovala ako anonymná, t. j. napr. emailové oznámenia mohli byť zaslané z akéhokoľvek práve vytvoreného emailu. Každým takýmto oznámením sa prokurátor aj reálne zaoberal," povedala záverom.