< sekcia Slovensko

Generálna prokuratúra: Počet stíhaných právnických osôb rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V minulom roku bolo stíhaných až 71 právnických osôb.

Bratislava 22. septembra (TASR) – Počet trestne stíhaných právnických osôb od prijatia príslušného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v roku 2016 každoročne rastie.

V minulom roku bolo stíhaných až 71 právnických osôb. Na porovnanie, v roku 2016 ani jedna a v roku 2017 bolo stíhaných len 18 právnických osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR (GP) Andrea Predajňová. Zo spomínaných 71 vecí je v 50 trestných veciach naďalej vedené stíhanie. "V 14 veciach bola v minulom roku dozorovými prokurátormi vecne a miestne príslušných okresných prokuratúr podaná obžaloba príslušnému okresnému súdu na konkrétne obvinené právnické osoby. V tomto období bola dozorovými prokurátormi okresných prokuratúr podaná obžaloba na obvinené právnické osoby aj v ďalších štyroch trestných veciach, pričom sa jednalo o trestné veci, v ktorých bolo vyšetrovateľmi Policajného zboru SR vznesené obvinenie podľa paragrafu 206 odsek 1 Trestného poriadku proti konkrétnym právnickým osobám v roku 2017," objasnila Predajňová.

Podľa jej slov GP venuje trvalú pozornosť uplatňovaniu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to v rámci pracovných porád prokurátorov, ako aj medzirezortných porád so zástupcami Policajného zboru a Kriminálneho úradu finančnej správy. "V nasledujúcom období mieni pozornosť zamerať na prijatie opatrení zameraných na zvýšenie počtu trestných stíhaní vedených proti právnickým osobám," povedala Predajňová.

Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár predtým v pléne Národnej rady SR (NR SR) povedal, že „ak sa firmy budú čistiť legálnym spôsobom, tak to je účel zavedenia trestnej zodpovednosti“. Čižnár zastáva názor, že potom sa budú lepšie objasňovať trestné činy súvisiace s pochybnými konkurzmi, reštrukturalizáciami či pochybnými úžerníckymi firmami. Zákonná úprava sa môže využívať nielen v daňových, ale celkovo aj v hospodárskych trestných činoch.