< sekcia Slovensko

Grafiková: V zariadeniach sociálnych služieb chýba 25 % personálu

Na snímke predsedníčka komory opatrovateliek Dana Grafiková. Foto: TASR - Dano Veselský

Pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa ošetrovateľov na to upozornila predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Dana Grafiková.

Bratislava 12. mája (TASR) - V zariadeniach sociálnych služieb chýba 25 percent personálu. Následkom je obrovské preťaženie opatrovateľov, ale aj odborného zdravotníckeho personálu. Pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa ošetrovateľov na to upozornila predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Dana Grafiková. V zariadeniach podľa nej pracuje približne 22.500 ľudí pri kapacite 42.000 lôžok. Na jedného opatrovateľa pripadá aj viac ako 40 klientov.

Problémom je tiež, že väčšina slovenských opatrovateliek odchádza vykonávať povolanie do zahraničia. Len v Rakúsku ich je vyše 25.000. „Mnohí opatrovatelia by boli ochotní pracovať aj na Slovensku, museli by sa však zmeniť podmienky na výkon tejto profesie. Vysoká miera preťaženosti, nízke mzdy, nedostatočný prístup k moderným zdravotníckym pomôckam a celkové pracovné prostredie ich však nútia odchádzať za prácou do zahraničia," skonštatovala zástupkyňa slovenských opatrovateľov WKO Viedeň Bibiána Kudziová. Zdôrazňuje potrebu nastaviť systém tak, aby boli slovenskí opatrovatelia motivovaní pracovať doma.

Na Slovensku chýba tiež legislatívny rámec, ktorý by určoval kompetencie opatrovateľov. „Dnes sa pohybujeme skutočne na hrane zákona, napríklad v oblasti podávania liečiv. Čo je v kompetencii zdravotníckeho personálu a čo v kompetencii opatrovateľov? Štát musí byť akcieschopnejší a okrem nastavenia štandardov musí prichádzať s ideami, ako zvýšiť mieru akceptácie a spoločenského uznania tejto profesie, ako motivovať ľudí k tejto profesii, a ako zabrániť tomu, aby slovenskí opatrovatelia odchádzali za prácou do zahraničia,“ povedala predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku Anna Ghannamová.

S cieľom pomáhať pri získavaní nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb zakladá spoločnosť Hartmann nadačný fond. Prostredníctvom systému refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania má pomáhať tým, ktorí perspektívne majú záujem zmeniť svoje povolanie, alebo sa chcú stať opatrovateľmi, ale ich finančné možnosti im nedovoľujú absolvovať rekvalifikačný kurz. Fond bude refundovať náklady do výšky 300 eur, v prvej grantovej výzve prerozdelí celkovo 9100 eur.