< sekcia Slovensko

H. Lefantovce: Obec podľa povestí dostala svoje meno po bielom slonovi

Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke neskorobarokový kaštieľ, bývalá liečebňa. Hormé Lefantovce, 11. septembra 2020. FOTO TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Okrem renesančného kaštieľa sú v obci ešte ďalšie dva a tiež bývalá panská kúria.

Horné Lefantovce 12. septembra (TASR) – Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria, severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku.

Prvá písomná zmienka o Horných Lefantovciach pochádza z roku 1113, keď sa spomína v Zoborskej listine ako villa Elefanth. Podľa historika Jána Hunku je však história obce oveľa staršia. Ako konštatuje v knihe o Horných Lefantovciach, obec označená v Zoborskej listine termínom villa musela byť už v roku 1113 rozvinutou sídelnou jednotkou.

Komu obec pri založení patrila, dnes nie je známe. Kolujú však o tom romantické povesti, v ktorej vystupuje rod Lefantovských. „Podľa jednej z nich získal obec jeden z členov rodu za zásluhy v bojoch počas prvej križiackej výpravy v rokoch 1096 až 1099 vo Svätej zemi. Podľa druhej sa príslušník rodu ocitol na Sicílii spolu s uhorským kráľom Kolomanom, ktorý si tam hľadal manželku. Zemepán vtedy daroval kráľovi bieleho slona a černocha. Ten za to svojmu služobníkovi dal právo na dedičnú držbu obce, ktorú obýval. Príslušníci rodu tak dostali prídomok podľa latinského pomenovania slona, teda de Elephant, čiže z Lefantoviec,“ hovorí starosta obce Martin Cibula.
Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke pohľad na obec Hormé Lefantovce 11. septembra 2020.
Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa Hunku však ide skôr o povesti, pretože rod Lefantovských, označovaných pôvodne ako Elefantiovci či Elefánthi, sa začína v písomných prameňoch spomínať až od polovice 13. storočia. V tom čase už boli Lefantovce, ktoré sa ešte nedelili na Horné a Dolné, významným strediskom. V roku 1218 sa tu už spomína aj chrám svätého Martina. „Záznam o tomto kostole v Lefantovciach je jedným z najstarších dokladov o výstavbe katolíckych chrámov na Slovensku,“ pripomína Hunka.

Po Elefántiovcoch zostal dodnes v obci objekt kaštieľa, ktorý mal však v čase svojho vzniku v 13. storočí podobu vodného hradu. „Neskôr bol rozšírený a prebudovaný, takže časom získal podobu renesančného kaštieľa. Dnes je v rukách obce a my zvažujeme, čo s ním. Obec ho nevyužíva, preto sa uvažuje o jeho odpredaji, prípadne prenájme. Myslím, že by v ňom mohlo byť zaujímavé turistické a kongresové centrum alebo nejaké podobné zariadenie,“ povedal Cibula.

Ako pripomenul, okrem renesančného kaštieľa sú v obci ešte ďalšie dva a tiež bývalá panská kúria. „V jednom neskorobarokovom kaštieli dnes sídli obecný úrad. Okrem toho sa nad dedinou nachádza druhý rozsiahly kaštieľ. Pôvodne to bol kláštor rehole pavlínov, ktorý bol neskôr prestavaný do podoby honosného panského sídla a ešte donedávna fungoval ako liečebňa. Tá dodnes patrí Špecializovanej nemocnici sv. Svorada v Nitre. Momentálne však objekt kaštieľa nie je využívaný. Okrem toho sa v obci nachádza aj bývalá kúria, ktorú miestni nazývajú aj malý zámoček alebo malý kaštieľ. Momentálne sa o tento objekt snaží starať občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ,“ doplnil Cibula.
Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke neskorobarokový kaštieľ, v ktorom je obecný úrad. Hormé Lefantovce, 11. septembra 2020.
Foto: TASR - Henrich Mišovič


Obec stavia kanalizáciu, pripravuje opravu školy a výstavbu bytov


Obec Horné Lefantovce v Nitrianskom okrese má v súčasnosti 880 obyvateľov. Podľa starostu Martina Cibulu ich momentálne najviac trápi nedobudovaná kanalizácia a vodovod.

Obec na vybudovanie kompletnej infraštruktúry nemá dostatok vlastných zdrojov, preto sa musí spoliehať predovšetkým na dotácie a granty. „S výstavbou sme už začali. Doteraz sme preinvestovali približne 300.000 eur. Na dobudovanie kanalizácie a vodovodu však budeme potrebovať ešte ďalší milión eur. Verím, že ak sa nám podarí zabezpečiť financovanie, do roku 2026 by sme mohli mať tieto siete hotové,“ skonštatoval Cibula.

Ďalšou dôležitou úlohou, pred ktorou v súčasnosti obec stojí, je podľa starostu rekonštrukcia školy. Dnes funguje ako malotriedka, ktorú navštevuje 16 detí. „Problémom je, že naši obyvatelia dávajú deti do škôl v okolí, takže detí máme pomerne málo a obec musí školu pravidelne dofinancovať sumou 30.000 eur. Momentálne pripravujeme rekonštrukciu školy v hodnote 350.000 eur. Najskôr sa opravia havarijné stavy, neskôr by sme chceli kompletne zatepliť celý objekt a vymeniť okná i dvere. Verím, že potom sa nám podarí zvýšiť aj záujem rodičov o našu školu,“ povedal Cibula.
Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke základná škola. Hormé Lefantovce, 11. septembra 2020.
Foto: TASR - Henrich Mišovič

Obec okrem toho pracuje aj na projekte výstavby nájomných bytov. Počas troch až štyroch rokov by mali v Horných Lefantovciach vyrásť domy, v ktorých bude 24 bytových jednotiek, najskôr tam však obec musí doriešiť problémy s elektrickou prípojkou. Financie na výstavbu chce obec získať predovšetkým zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Celkové náklady by mali dosiahnuť sumu 1,5 milióna eur. „Radi by sme aj takýmto spôsobom zvýšili počet obyvateľov. Dopyt po bývaní tu je,“ dodal Cibula.


Aktivisti zachraňujú posledný objekt patriaci rodu Lefantovských


Posledným stavebným objektom, ktorý v Horných Lefantovciach zostal po šľachtickom rode, ktorý dal obci meno, je bývalá baroková kúria. V súčasnosti je v zlom technickom stave a zvonku pripomína skôr ruinu. Miestni aktivisti sa však snažia vrátiť tejto vzácnej stavebnej pamiatke opäť život.

Ako pripomína predseda občianskeho združenia (OZ) Lefantovský malý kaštieľ Peter Hudák, posledným potomkom zakladateľov obce bola Judita Lefantovská. Práve ona s manželom dala v 17. storočí vybudovať kúriu, ktorú miestni volajú Malý kaštieľ. „Je to teda posledný hmotný doklad tejto rodiny. Jeho zlikvidovaním by stratila nie len obec, ale aj celé Slovensko svoju identitu, pretože ľudia nebudú vedieť, prečo sa ich obec volá tak, ako sa volá a tam sa to vlastne celé začína i končí,“ zdôraznil Hudák.
Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke renesančný kaštieľ. Horné Lefantovce, 11. septembra 2020.
Foto: TASR - Henrich Mišovič

Združenie vzniklo v roku 2019. Jeho snahou je kúriu postupne obnoviť. „Chceli by sme tu časom vytvoriť objekt s expozíciou, ktorá zdokumentuje dejiny Horných Lefantoviec, šľachtických rodov v obci i históriu technológií mlynárstva na Slovensku z fondov rodiny Dopjerovcov, ktorej členovia stáli za vynálezom hudobných nástrojov dobro a national,“ vysvetlil Hudák. Ako však dodal, obnova kúrie bude beh na dlhú trať a rekonštrukcia celého objektu môže trvať desať až 25 rokov. „Ide o barokový objekt s renesančnou časťou. Je to hodnotná architektúra a mňa by mrzelo, keby takýto objekt mal zaniknúť. A keď boli tie podmienky vhodne nastavené, tak som sa snažil investovať 100, ak nie 120 percent svojho času a úsilia, aby z toho niečo bolo,“ skonštatoval.

Združeniu sa už v priebehu minulého roka podarilo vykonať na záchranu kúrie prvé kroky. Realizoval sa tu architektonicko-historický výskum i komplexné zameranie objektu pre projektovú prípravu. Spracovalo sa statické zabezpečenie murív, návrh sanácie a podarilo sa vybudovať dočasné zastrešenie kúrie i stabilizáciu obvodového muriva. „Takže momentálne už do objektu tak netečie, degradácia murív sa zastavila, a to je dôležité. Vizuálne to ešte nie je vidieť, ale je to aspoň niečo,“ zhodnotil Hudák.
Obec Horné Lefantovce leží na úpätí tribečského pohoria severozápadne od Nitry. V minulosti šlo o významné sídlo, o čom svedčí fakt, že sa tam dodnes zachovali tri kaštiele a zvyšky panskej kúrie. Záznam o miestnom kostole navyše patrí k najstarším dokladom o katolíckom chráme na Slovensku. Na snímke renesančný kaštieľ. Hormé Lefantovce, 11. septembra 2020.
Foto: TASR - Henrich Mišovič

Už dnes si je možno v čase od mája do júna dohodnúť individuálnu návštevu objektu Kúrie. Dajú sa tu vidieť fragmenty renesančných a barokových omietok, dve barokové okná, štuková výzdoba i kúsky murív z renesančného obdobia, z čias, keď sa objekt začal zakladať. Návštevníci sa môžu niečo dozvedieť aj o celkovom vývoji pamiatky. Občianske združenie sa snaží organizovať aj jednorazové podujatia. Jedno z nich sa koná práve v sobotu 12. septembra. „Sprístupnené sú tri miestnosti s expozíciou s barokovým nábytkom, s obrazmi. Ale iba jeden deň, pretože na dlhšie tieto exponáty v objekte nechať nemôžeme, aby nepodľahli skaze. V každej miestnosti budú predmety predstavujúce niektorú z dejinných etáp obce,“ dodal Hudák.