Quantcast
< sekcia Slovensko

Habánik: Plán obnovy je v oblasti vzdelávania koncipovaný veľmi široko

Jozef Habánik, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Habánik uviedol, že Plán obnovy a odolnosti SR nie je iba programom pre súčasné obdobie, ale aj pre ďalšie vlády do roku 2026.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Plán obnovy je v oblasti vzdelávania, vedy a inovácií koncipovaný veľmi široko a pomerne rozsiahlo. Až na proces celoživotného vzdelávania pokrýva všetky úrovne tejto problematiky, ktoré sú rozdelené do piatich komponentov s alokáciou 892 miliónov eur do oblasti vzdelávania a 739 miliónov eur do výskumu a inovácií. Pre TASR to uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jozef Habánik (Smer-SD).

"Podmienkou jeho napĺňania v praxi je však schválenie viacerých kľúčových noviel zákonov, ktoré bude musieť ministerstvo školstva pripraviť a presadiť už tento rok, čo si vyžiada nadrezortnú koordináciu legislatívnych úloh a konštruktívnu diskusiu s relevantnými aktérmi so schopnosťou ministerstva prijímať aj kompromisné riešenia," poznamenal Habánik. Ako tvrdí, z dokumentu sa javí, že priority sú zamerané na predprimárne vzdelávanie, rozšírenie kapacít materských škôl, odstránenie nerovností vyplývajúcich zo sociálnych disparít žiakov a otvorenie trhu z učebnicami. "Upozorňujem, že prílišná liberalizácia trhu z učebnicami v praxi prinesie ich rozdielnu kvalitu a riziko zvýšených poplatkov zo strany rodičov," povedal.

Akcent na zmeny v obsahu výchovy detí a žiakov môže podľa Habánika pomôcť v prekonávaní rozdielov úrovne zručností. Ako tvrdí, najmä v porovnaní s inými krajinami OECD v oblasti čitateľskej, finančnej či digitálnej gramotnosti.

"Za chybu považujem podmienenie podpory vysokých škôl výmenou za súhlas s obmedzením akademických práv a slobôd pri konštrukcii samosprávnych orgánov," povedal podpredseda školského parlamentného výboru. Ako doplnil, rovnako spájanie univerzít do väčších celkov a klastrov musí byť autonómne a finančne motivované. "Absentuje finančná podpora prehĺbenia spolupráce zákonnou formou konzorcií univerzít v regiónoch," doplnil.

"Zatiaľ najväčšou neznámou plánu obnovy v oblasti školstva je faktor čerpania a implementácie alokovaných financií z tabuliek a obrázkov do konkrétnych projektov a s nimi spojenej prípravy dokumentácie, územných a stavebných povolení či ukončených a skontrolovaných verejných obstarávaní," uviedol Habánik. Tvrdí, že už teraz sa musia začať konkrétne rokovania so zriaďovateľmi škôl, samosprávnymi krajmi, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a výskumnými organizáciami.

Habánik uviedol, že Plán obnovy a odolnosti SR nie je iba programom pre súčasné obdobie, ale aj pre ďalšie vlády do roku 2026. "Považujem preto za chybu, že sa nepripravoval v širšej spoločenskej a odbornej diskusii, aj za účasti zástupcov opozície. Tento moment sa môže prejaviť v schopnosti a efektívnosti samotného čerpania zhruba šiestich miliárd eur," dodal Habánik.