< sekcia Slovensko

VIDEO: V michalovskom DHZ sa za 140 rokov vystriedalo asi 1000 hasičov

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Michalovciach funguje vyše 140 rokov. Jeho začiatky siahajú do obdobia grófov Sztárayovcov. Na snímke inšpektor dobrovoľnej požiarnej ochrany Ladislav Chvostaľ so svojou zbierkou retro hasiacich prístrojov. V Michalovciach 2. júna 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Najjednoduchšie hasiace prostriedky boli vedro, trhací hák, mokrá látka. Postupne sa začali objavovať modernejšie zariadenia fungujúce na princípe tlaku a pary.

Michalovce 2. júna (TASR) – Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Michalovciach funguje vyše 140 rokov. Jeho začiatky siahajú do obdobia grófov Sztárayovcov. Podľa inšpektora dobrovoľnej požiarnej ochrany Ladislava Chvostaľa už vtedy pochopili, že treba pred ohňom chrániť tak svoj majetok, ako aj majetok ich poddaných.

Spomenul, že v rokoch 1820 až 1830 bolo na Zemplíne niekoľko katastrofálnych požiarov. „Vyhoreli obce Stretavka, Zalužice, Rakovec nad Ondavou, ale aj Nacina Ves,“ vymenoval s tým, že vo vtedajšej dobe boli domy postavené z veľmi horľavých materiálov, ako je drevo a slama. Ľudia preto začali uvažovať nad tým, ako si v tejto oblasti pomôcť, hlavne v období leta, sucha, žatvy, keď bola uskladnená úroda. Fungovali na princípe tzv. vartášov, ktorí v noci strážili a v prípade nejakého problému na to upozorňovali trúbou alebo zvonmi. „Po čase sa do týchto záležitostí zapájali aj jednoduchí ľudia z rôznych cechov, pretože tiež potrebovali ochrániť svoj majetok,“ vysvetlil. Tie podľa Chvostaľa zabezpečovali výbavu.Najjednoduchšie hasiace prostriedky boli vedro, trhací hák, mokrá látka. Postupne sa začali objavovať modernejšie zariadenia fungujúce na princípe tlaku a pary. Neskôr sa začali používať benzínové alebo naftové motory.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Michalovciach funguje vyše 140 rokov. Jeho začiatky siahajú do obdobia grófov Sztárayovcov. Na snímke inšpektor dobrovoľnej požiarnej ochrany Ladislav Chvostaľ so svojou zbierkou retro hasiacich prístrojov. V Michalovciach 2. júna 2019.
Foto: TASR - Roman Hanc


Michalovský DHZ aktuálne vykonáva viac prevenciu ako útoky. „Vytvárame rôzne okresné súťaže mladých hasičov. Na školách šírime myšlienku pomoci človeku, občanom a svojím spôsobom úctu k hasičskému zaradeniu a organizácii ako takej,“ ozrejmil. V súčasnosti majú 35 aktívnych členov, ale pomáha im aj množstvo nečlenov. „Za roky existencie môžeme rátať, že sa presýpalo cez naše rady 950 až 1020 členov,“ spomenul.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Michalovciach funguje vyše 140 rokov. Jeho začiatky siahajú do obdobia grófov Sztárayovcov. Na snímke inšpektor dobrovoľnej požiarnej ochrany Ladislav Chvostaľ so svojou zbierkou viac ako 100 modelov rôznych zahraničných historických, ale aj súčasných hasičských vozidiel. V Michalovciach 2. júna 2019.
Foto: TASR - Roman Hanc


Majú aj takých, ktorí v organizácii pôsobia aj 50 rokov, onedlho bude do tejto kategórie spadať aj Chvostaľ, ktorému vlani udelili najvyššie vyznamenanie, a to Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. V rámci svojho voľného času sa Chvostaľ venuje aj renovácii starých strojov. Na jeho dvore možno nájsť jednu z najstarších motorových striekačiek od výrobcu Stratilka. Doma má tiež zbierku približne 100 modelov rôznych zahraničných historických, ale aj súčasných hasičských vozidiel a retro hasiace prístroje, ale aj hasičský výstroj, ako sú špeciálne opasky, obuv a rôzne pomôcky.