< sekcia Slovensko

Havária vodovodného potrubia v Leviciach poškodila miestnu komunikáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

K poškodeniu vodovodného potrubia, a z dôvodu masívneho úniku vody aj k zaplaveniu a podmytiu cesty, došlo 2. júna pri pretláčaní káblov optickej siete pod miestnou komunikáciou.

Levice 9. júla (TASR) – Havária vodovodného potrubia na križovatke ulíc Saratovská a ku Bratke v Leviciach, a následná nevyhnutná oprava, spôsobila uzavretie križovatky. „Z dôvodu zachovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky bude až do skončenia opravy poškodenej šachty a miestnej komunikácie križovatka úplne uzavretá. Termín ukončenia prác je stanovený do 30. júla,“ informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

K poškodeniu vodovodného potrubia, a z dôvodu masívneho úniku vody aj k zaplaveniu a podmytiu cesty, došlo 2. júna pri pretláčaní káblov optickej siete pod miestnou komunikáciou. Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti miesto zabezpečili a poruchu odstránili, polícia začala vyšetrovanie vo veci verejného ohrozenia. Množstvo vytečenej vody spôsobilo poškodenie miestnej komunikácie a predpokladali tiež poškodenia v hlbších vrstvách vozovky. Mestský úrad preto objednal meranie stavu podložia laserom snímanou technológiou.

Meraniami neboli zistené žiadne anomálie, ktoré by indikovali kaverny (dutiny) pod vozovkou spôsobené haváriou potrubia. Prítomnosť vlhkosti bola preukázaná len vo vrchných vrstvách konštrukcie vozovky a v bezprostrednej blízkosti havárie. Na základe merania únosnosti bola zistená nedostatočná únosnosť konštrukčných vrstiev vozovky v priestore križovatky, ktorá má priamy súvis so zistenou zvýšenou vlhkosťou. Možná je tiež priama súvislosť s haváriou na potrubí.

Na základe uvedených výsledkov spoločnosť, ktorá merania uskutočnila, odporučila kompletnú výmenu konštrukcie vozovky v priestore križovatky a vzhľadom na zistené porušenie stien betónovej vodárenskej šachty aj jej výmenu za novú. „Momentálne sa realizujú spevňovacie práce na vodárenskej šachte, ktorá sa nachádza pod križovatkou. V pondelok (13. 7.) bude frézovaním odstránený asfalt. V prípade potreby bude dobetónovaný podklad pod vozovkou a opätovne natiahnutý asfaltový koberec,“ potvrdila Macáková.