< sekcia Slovensko

Historické objekty a artefakty sa opäť môžu uchádzať o grant na obnovu

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Prihlásiť pamiatky je možné do 5. marca na webovej stránke Nadácie VÚB, ktorá plánuje podporiť záchranu jednej pamiatky sumou do výšky 50.000 eur.

Bratislava 20. februára (TASR) – Tipy na historické objekty a umelecké artefakty, ktoré by mali získať grant na obnovu, môže verejnosť posielať v 11. ročníku iniciatívy Poklady Slovenska. O víťazovi rozhodne aprílové verejné online hlasovanie, do ktorého postúpi deväť pamiatok. Spomedzi všetkých tipov vyberie nezávislá komisia odborníkov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva.

Prihlásiť pamiatky je možné do 5. marca na webovej stránke Nadácie VÚB, ktorá plánuje podporiť záchranu jednej pamiatky sumou do výšky 50.000 eur. V prvej fáze môže verejnosť prihlasovať s cieľom reštaurovať drobné stavby ako kaplnky aj ucelené časti väčších stavieb, napríklad časť hradu, paláca alebo chrámu, prípadne ich výzdobu. Tiež vzácne obrazy, sochy, zbierky muzeálnych exponátov a ďalšie.

"Cieľom iniciatívy Poklady Slovenska je nielen grantová podpora pre financovanie obnovy konkrétnej pamiatky, ale aj osveta a zvyšovanie verejného povedomia o bohatom kultúrnom dedičstve našej krajiny a potrebe jeho ochrany," hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Grantový program pomohol v predchádzajúcich ročníkoch reštaurovať vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, diela Majstra Pavla z Levoče, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube.