< sekcia Slovensko

Hoax:Opäť sa šírila dezinformácia o tom, že Rómovia majú lieky zadarmo

Na Facebooku sa opäť šírila ničím nepodložená informácia, že Rómovia nemusia v lekárňach platiť za lieky, pokiaľ predložia potvrdenie zo Sociálnej poisťovne. To však nie je pravda, táto dezinformácia z roku 2011 bola už mnohokrát vyvrátená. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. Foto: TASR/AFP

Ide o jeden z najstarších a najvirálnejších hoaxov na slovenskom Facebooku. Na súkromnom profile sa objavil už v októbri 2011.

Bratislava 10. júla (TASR) - Na Facebooku sa opäť šírila ničím nepodložená informácia, že Rómovia nemusia v lekárňach platiť za lieky, pokiaľ predložia potvrdenie zo Sociálnej poisťovne. To však nie je pravda, táto dezinformácia z roku 2011 bola už mnohokrát vyvrátená. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Ide o jeden z najstarších a najvirálnejších hoaxov na slovenskom Facebooku. Na súkromnom profile sa objavil už v októbri 2011. V príspevku sa uvádzalo (doslovné znenie): "Rómovia nemusia platiť za lieky. Bol som v lekárni kúpiť deťom kvapky na kašeľ a do nosa atď. Predo mnou boli ONI, vybrali si lieky a ... potom vytiahli papier zo sociálky, ... lekárnička ho potvrdila a odišli. Pýtal som sa, čo to bolo a ona mi povedala, že sú sociálne slabí, tak im štát platí lieky."

Aj keď má tento príspevok takmer deväť rokov, mnohí používatelia Facebooku ho opäť zdieľali aj počas koronakrízy v roku 2020. Príspevok bol zdieľaný napríklad v skupine Občiansky tribunál, NEPOTREBUJEM POLITIKOV - Priama občianska demokracia, alebo tiež stránkou Ľsns-Ľudová strana Naše SlovenskoFan page.

Tvrdenie, že Rómovia nemusia platiť za lieky, prípadne, že im lieky platí štát, je nepravdivé. Za lieky s doplatkom a voľnopredajné lieky totiž v lekárni platia všetci bez výnimky. Rozsah zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vymedzuje zákon č. 577/2004 Z. z. a rozsah a podmienky úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vymedzuje zákon č. 363/2011 Z. z.

Ani v jednom zo zákonov nie je zmienka o nároku na špeciálnu starostlivosť či akékoľvek iné úľavy v súvislosti s platbami za lieky na základe etnickej príslušnosti. Takéto opatrenie by bolo v rozpore s článkom 12 Ústavy SR.

Agentúra AFP kontaktovala Sociálnu poisťovňu, ktorá je v klamlivom facebookovom príspevku priamo spomenutá, s otázkou, či vydáva akékoľvek potvrdenie pre Rómov, na základe ktorého by si mohli nárokovať lieky zadarmo. Mária Ďurišová z odboru komunikácie s verejnosťou pre AFP uviedla: "Poplatky za lieky sú súčasťou zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, ktoré do kompetencie Sociálnej poisťovne nepatria. Sociálna poisťovňa je poverená o. i. výkonom nemocenského poistenia ako poistenia pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky Sociálna poisťovňa v žiadnom prípade neskúma, z akej skupiny obyvateľstva poistenec pochádza."

Stanovisko o tom, že finančné úľavy na lieky sa neposkytujú na základe etnicity, poslala AFP Zuzana Štukovská z referátu komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová pre AFP uviedla, že v minulosti už vyvrátili hoax o tom, že by existovali potvrdenia od Úradu práce či už pre Rómov alebo pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, na ktoré by lekárne dávali zľavu.

V minulosti na svojom facebookovom profile správu vyvrátil aj Ábel Ravasz, bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity (2016 - 2020). V reportáži RTVS Ravasz uviedol, že neexistujú žiadne sociálne dávky špeciálne pre Rómov. "Zvyčajne sú to klamstvá a zvyčajne sú to účelové klamstvá," povedal Ravasz v minulosti pre RTVS.