Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. marec 2023Meniny má Miroslav
< sekcia Slovensko

Horecký: Začala konzultácia Projektu nového kurikula pre všetky cykly

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cieľom vzdelávania 21. storočia je podľa ministra školstva okrem iného klásť dôraz nielen na vzdelávanie a memorovanie, ale aj na rozvoj hodnotového sveta žiakov.

Bratislava 6. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) sprístupnili na webových stránkach vzdelavanie21.sk verejnú konzultáciu k Projektu nového kurikula pre všetky cykly. Pripomienkové konanie zásadnej obsahovej a systémovej reformy pod názvom Vzdelávanie 21. storočia je prístupné nielen odborníkom na vzdelávanie, ale aj širokej verejnosti. V utorok o tom informoval minister školstva Ján Horecký.

Kurikulárna reforma školstva, ktorá je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, sa zameriava na naplnenie potrieb pre moderné vzdelávanie. "Pointou kurikulárnej reformy je umožniť žiakovi, aby si na vybranom obsahu vzdelávania prešiel celým poznávacím procesom, aby mal zážitok objavovania nových poznatkov a súvislostí medzi nimi, pochopenia reťaze príčin a následkov. Dôraz musíme klásť na hĺbku poznania, ale aj na morálny étos, na rozvoj sociálnych zručností," povedal šéf rezortu školstva.

Základom vízie vzdelávania pre 21. storočie sú tri aspekty modernej školy ako prostredia, kde sa realizuje výchova a vzdelávanie. Ide o digitálnu, zelenú a inkluzívnu školu. Cieľom vzdelávania 21. storočia je podľa ministra školstva okrem iného klásť dôraz nielen na vzdelávanie a memorovanie, ale aj na rozvoj hodnotového sveta žiakov. "Napriek nevyhnutnej redukcii šírky učiva nemôžeme hovoriť o znižovaní kvality vzdelávania. Práve naopak, na kvalitu vzdelávania sa nebudeme pozerať už len cez množstvo odovzdaných vedomostí a zapamätaných faktov, ale pred učiteľov a žiakov kladieme väčšie ciele – učiť sa samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe získaných vedomostí a dát," poznamenal riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR Martin Kríž.

Projekt nového kurikula nadväzuje na dokument Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania, ktoré boli predstavené v januári. Dokument obsahuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa, rámcové učebné plány či vymedzenie prierezových gramotností, ktoré budú integrované vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Do prípravy nového obsahu vzdelávania je zapojených vyše 300 odborníkov.

"Cieľom reformy obsahu vzdelávania je posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností. Zmeny sa prejavia aj v tom, že deti budú vedieť uplatniť naučené poznatky z ktoréhokoľvek predmetu v praktickom živote," vysvetlil Horecký. Rezort školstva postupne zriaďuje regionálne centrá podpory učiteľov a zameriava sa aj na prípravu budúcich pedagógov na vysokých školách.

Verejná konzultácia k vzdelávacím štandardom je naplánovaná na február 2023, následne v marci by mala byť prijatá nová verzia štátneho vzdelávacieho programu s univerzálnou platnosťou od 1. septembra 2026. Postupne sa má zmeniť aj testovanie v základných školách či nová stratégia učebnicovej politiky. V septembri 2023 sa očakáva, že sa spustí postupné zavádzanie novej podoby štátneho vzdelávacieho programu na 30 školách, o rok neskôr v 100 základných školách, v septembri 2025 v 600. V septembri 2026 má začať platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky základné školy.