Quantcast
< sekcia Slovensko

Hudobný skladateľ a zakladateľ Štúdia S Štefan Ladižinský má 95 rokov

Na snímke slovenský dirigent, hudobný skladateľ a prvý riaditeľ Štúdia S Štefan Ladižinský. Foto: TASR

Štefan Ladižinský sa narodil 7. marca 1925 v Matysovej v okrese Stará Ľubovňa.

Matysová/ Bratislava 7. marca (TASR) - Slovenský dirigent, hudobný skladateľ a prvý riaditeľ Štúdia S(dnes L+S) Štefan Ladižinský dnes oslavuje 95 rokov.

Štefan Ladižinský sa narodil 7. marca 1925 v Matysovej v okrese Stará Ľubovňa. Už v detskom veku sa venoval hre na husle na Hudobnej škole v Prešove a od roku 1945 v Banskej Bystrici. Bol členom mnohých hudobno-speváckych združení, v ktorých sa uplatňoval ako aj dirigent. Členom školského orchestra na ruskom gymnáziu v Prešove bol v rokoch 1936-1939 a od roku 1943 pôsobil ako dirigent študentského speváckeho krúžku na I. Štátnom gymnáziu v Bratislave.

Dirigentom Orchestra slovanskej hudby pri SČSP v Bratislave bol v rokoch 1946-1950. Počas vojenskej prezenčnej služby založil a rok viedol súbor ľudovej tvorby, nazvaný Vojenský umelecký súbor kpt. Nálepku.

Neskôr, v rokoch 1953 – 1954 bol umeleckým vedúcim súboru Ústredného domu čs. armády v Prahe, potom dramaturgom Armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého v Prahe. Od roku 1960 zastával päť rokov funkciu vedúceho Ukrajinského umeleckého súboru v Prešove, pre ktorý napísal rad libriet pre pásma piesní a tancov i skladby (Vitaj život a iné). Bol autorom množstva textov k vojenským piesňam a častuškám, text ku kantáte "Mier na oceli" (zhudobnil E. F. Burian). Tlačou mu vyšli v roku 1949 Piesne pre spev a gitaru.

V rokoch 1965 – 1969 bol šéfdramaturgom SĽUK-u v Rusovciach a ďalších jedenásť rokov bol šéfdramaturgom Vojenského umeleckého súboru v Bratislave a zbormajstrom hudobno-dramatického krúžku T.H. Ševčenka v Bratislave, pre ktorý aj upravoval a komponoval viaceré skladby.

Do histórie slovenskej kultúry sa zapísal v rokoch 1980 – 1990 ako zakladateľ a formovateľ, prvý riaditeľ bratislavského "Štúdia S" (dnešné L+S), námestník generálneho riaditeľa Slovkoncertu, riaditeľ umeleckých scén v Dome ROH v Bratislave. Úzko spolupracoval so zborom Kyrillomethodeon. Členovia tohto zboru, zboru T. H. Ševčenka a zboru Comenius pri Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského s dirigentom Sergejom Mironovom, nahrali audiokazetu liturgických spevov "Tebe pojem", ktoré pre miešaný zbor Štefan Ladižinský upravil. V bydlisku založil detský súbor Rusovské vnúčatá, s ktorým nahrali 2 audiokazety detských piesní.

Na snímke Milan Lasica (vľavo) a Štefan Ladižinský (vpravo).
Foto: Ctibor Bachratý


Štefan Ladižinský je autorom učebnice gitarovej hry pre amatérov. Po odchode do dôchodku sa venoval práci v Kyrillomethodeone i kompozíciám pre zbory.

V roku 2006 napísal a vydal v zborovej úprave "Spevy k liturgii sv. Jána Zlatoústeho" komponované na základe "prostopinija" prešovskej eparchie tak, aby zostala čo najviac verná tradičnému charakteru cirkevného spevu. Veľkým úspechom boli aj jeho Jasličkárkse koledy, ktoré v roku 2007 nahral Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša. V rámci programu Kultúra národnostných menšín – vydala Rusínska obroda na Slovensku v roku 2009 jeho Rusínske perly – trojhlasne. Ide o upravené rusínske ľudové piesne. V roku 2010 vyšiel v edícii Rodinné spoločenstvo Prešov jeho zborník detských a ženských zborov, ktorý obsahuje vyše 120 rusínskych piesní z Východného Slovenska.

Hudobný tvorca Štefan Ladižinský oslávi v súkromí v tomto roku aj 61. výročie svadby so svojou manželkou Libušou, s ktorou má dcéru Katku a syna Iva.