Quantcast
< sekcia Slovensko

Husár: Inovácia telesnej a športovej výchovy pokračuje druhým ročníkom

Na archívnej snímke štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) Ivan Husár. Foto: TASR - Jakub Kotian

Úspešným žiadateľom môže byť poskytnutá dotácia 50.000 eur, v závislosti od počtu odučených modulov.

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR má v týchto dňoch zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na inovatívne vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Do praxe ma byť zavedené v tomto školskom roku pod názvom Moduly. Štátny tajomník rezortu školstva pre šport Ivan Husár uviedol, že pilotná fáza projektu sa začala v lete 2021 zverejnením výzvy, na základe ktorej odborná komisia vybrala deväť projektov. Informuje o tom MŠVVaŠ SR na svojom webe.

Okrem základného cieľa projektu, ktorým je obohatiť hodiny telesnej a športovej výchovy o zaujímavý a inšpiratívny obsah, je jeho ambíciou prepojiť sféru športových zväzov, klubov a iných športových organizácií so školským prostredím a ukázať žiakom možnosti trávenia voľného času. Po pilotnom ročníku Modulov ministerstvo školstva v budúcom školskom roku očakáva vyšší záujem škôl aj poskytovateľov so širšou ponuku aktivít pre žiakov. Preto pripravilo v poradí druhú výzvu s alokáciou 700.000 eur. Úspešným žiadateľom môže byť poskytnutá dotácia 50.000 eur, v závislosti od počtu odučených modulov.

"Množstvo ďakovných a podporných správ od učiteľov a riaditeľov nám potvrdzuje, že projekt ide správnym smerom. Preto do projektu investujeme nielen finančné prostriedky, ale pracujeme na jeho sústavnom vylepšovaní. Našou víziou je jedného dňa ponúknuť školám eShop Modulov, z ktorého si budú 'nakupovať' moduly podľa svojho záujmu a možností," zdôraznil Husár.