Quantcast
< sekcia Slovensko

I. PAVLOV: Je potrebné zvýšiť motiváciu študovať učiteľstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš

Iba tak sa podľa neho podarí pritiahnuť na pedagogické fakulty aj tých najlepších študentov.

Bratislava 23. marca (TASR) – Na Slovensku je potrebné zvýšiť záujem študentov o učiteľské štúdium a prestíž učiteľstva. Tvrdí to Ivan Pavlov z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Iba tak sa podľa neho podarí pritiahnuť na pedagogické fakulty aj tých najlepších študentov. S návrhom v školskej reforme s názvom Učiace sa Slovensko, ktorý hovorí o sprísnení výberu uchádzačov o učiteľské štúdium, zavedením prijímacej či talentovej skúšky, nesúhlasí.

"Ja nie som veľmi za sprísňovanie, alebo za regulačné opatrenia. Oveľa naliehavejšie je, aby sme premysleli motivačný systém, ktorý bude mladých ľudí motivovať k profesii učiteľa," povedal pre TASR Pavlov. Svoj pohľad prezentoval aj na dnešnej konferencii v Bratislave - Budúci učitelia pre dnešný svet.

Na pedagogické fakulty sa dá podľa Pavlova pritiahnuť viac dobrých študentov tak, že uvidia, že profesia učiteľa je zmysluplná, v spoločnosti vážená a ocenená. "Zmeniť sa to nedá z roka na rok. Bude to trvať dlhšie obdobie, ale toto je cesta. Neprikláňam sa k tomu, aby sme sprísňovali kritéria, pretože na tie vysoké školy nenastúpi skoro nik," skonštatoval.

Ako podotkol, je potrebné nanovo premyslieť prípravné vzdelávanie učiteľov tak, aby mali budúci učitelia väčšiu možnosť sa už počas štúdia na vysokej škole zoznámiť s praxou a učiť. "Určite by bolo potrebné sa zamerať na to, ako sa adaptujú začínajúci učitelia na nové podmienky, keď nastúpia do školy," poznamenal s tým, že v tejto fáze veľa učiteľov z profesie uniká.

Finančná otázka a celoživotná podpora je podľa Pavlova tiež veľmi dôležitá pre rozvoj učiteľstva. Učiteľ po skončení vysokej školy, ako tvrdí, strávi 40 rokov vo svojej profesii. "To je 40 rokov kríz, zmien, inovácií, nových požiadaviek, kde on musí mať neustále pri sebe niekoho, kto mu bude pomáhať a podporovať ho," uviedol. Pavlov je zástancom razantného zvýšenia platov učiteľov. Štát podľa jeho slov na to má.

Pavlov víta návrhy rezortu školstva podporiť rozšírenie a prehĺbenie praktickej stránky prípravy učiteľa. Taktiež aj myšlienku integrovaného programu spojeného učiteľského štúdia, ktoré končí titulom magister. Pozitívom sú podľa neho aj návrhy, ktoré sú spojené s modelom cvičných škôl.

Autori reformy Učiace sa Slovensko popisujú aktuálny stav vzdelávania budúcich pedagógov. Súčasný systém normatívneho financovania motivuje vysoké školy prijímať čo najviac študentov, mnohé školy prijímajú na učiteľské programy aj študentov, ktorých predpoklady stať sa úspešnými učiteľmi sú malé. Učiteľské programy sú totiž často náhradnou voľbou. "Veľká časť prijatých uchádzačov otvorene priznáva, že kariéru učiteľ neplánuje. To sa potvrdzuje v praxi, keď len malá časť absolventov pedagogického štúdia skutočne nastupuje do škôl," uvádzajú autori.

V súčasnosti máme na Slovensku približne 30 fakúlt pripravujúcich učiteľov, na ktorých každoročne začína štúdium 6000 až 8000 maturantov. V rovnako veľkom Fínsku prijímajú na osem fakúlt pripravujúcich učiteľov asi 2000 študentov ročne, pričom ich vyberajú až z desaťnásobného počtu uchádzačov.