< sekcia Slovensko

Zatvárajú školy, Dajme deťom hlas sa obráti na Generálnu prokuratúru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Iniciatíva požiadala RÚVZ o presné podklady, ktoré viedli k plošnému zatvoreniu všetkých škôl v okrese.

Bratislava 1. decembra (TASR) - Iniciatíva Dajme deťom hlas sa pre zatváranie stredných škôl a druhých stupňov základných škôl zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) obráti na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Žiada o preskúmanie spôsobu, akým sú školy zatvárané, a tiež jednotlivých vyhlášok, na základe ktorých sa tak deje. TASR o tom informovala za iniciatívu Andrea Hajdúchová.

Tvrdí, že zdôvodnenia plošného postupu voči všetkým školám v mestách a obciach okresu nie sú verejne dostupné. "Z vyhlášok tiež nie je známa doba obmedzenia prezenčného vyučovania ani ciele, ktoré treba dosiahnuť, aby sa školy opäť otvorili. Týmto plošným rozhodnutím sú zatvárané aj školy, ktoré nemajú aktuálne žiadnu triedu v karanténe a majú takmer všetkých pedagógov plne zaočkovaných," uviedla Hajdúchová.

Iniciatíva tiež poukázala, že sa neprihliada na to, či majú všetky deti dostupnú dištančnú formu vzdelávania. Tú však nepovažuje za primeranú náhradu prezenčnej výučby. Nepáči sa jej ani to, že sa rušia doučovania, ktoré mali deťom pomôcť dohnať predošlé straty vo vzdelávaní. Taktiež pripomenula, že sa nezohľadnil ani vek povinnej školskej dochádzky.

V iniciatíve si uvedomujú právo regionálnych hygienikov obmedziť či uzavrieť prevádzky, kde dochádza k zhromažďovaniu osôb vrátane škôl. Myslia si však, že ani táto kompetencia nesmie viesť k zľavovaniu nárokov na riadne odôvodnené a primerané obmedzovanie základných a Ústavou SR garantovaných práv, akými sú právo na vzdelávanie a právo na prípravu na povolanie.

"Takýto plošný postup zároveň vyvoláva dojem obchádzania rozhodnutia vlády SR, ktorá rozhodla, že školy sa nebudú plošne zatvárať, ale budú sa riadiť školským semaforom, ktorý je od pondelka ešte prísnejší. V záujme zachovania dôvery v inštitúcie, ktorá je dnes veľmi narušená, je nevyhnutné, aby úrady postupovali odborne, transparentne a ich konanie nevzbudzovalo dojem svojvoľnosti," doplnila Hajdúchová.

Iniciatíva požiadala RÚVZ o presné podklady, ktoré viedli k plošnému zatvoreniu všetkých škôl v okrese. Z dostupných dát o vekových skupinách pozitívnych v jednotlivých okresoch podľa nej vyplýva, že v niektorých okresoch je vekovo špecifická chorobnosť vo vekových skupinách, ktoré prechádzajú na dištančné vzdelávanie, dokonca nižšia, prípadne porovnateľná so skupinami, ktoré sa ďalej učia prezenčne.

"Obraciame sa aj na Generálnu prokuratúru SR, aby preverila, či je takýto postup, spôsob a forma obmedzovania práva na vzdelávanie a práva na prípravu na povolanie v súlade s Ústavou SR a zákonmi a preskúmala aj spôsob rozhodovania," uzavrela.

"Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zatiaľ spomínaný podnet neeviduje," reagoval hovorca GP SR Dalibor Skladan.