Quantcast
< sekcia Slovensko

Inovatívni pedagógovia si vymieňali inšpirácie v Paríži

Slovenská výprava na Education Exchange 2: (zľava) Jarmila Janisková, Katarína Hvizdová, Michaela Lesajová, Zuzana Molčanová, Júlia Jánošíková Foto: Microsoft SR

Tím slovenskej učiteľky si odniesol prvenstvo za návrh hodiny, ktorá vtiahne žiakov na spoznávanie Paríža.

Paríž/Bratislava 23. apríla (OTS) – Učitelia z celého sveta vrátane slovenského tímu sa 2. – 4. apríla 2019 zúčastnili na každoročnej konferencii E2 – Education Exchange. V metropole Francúzska sa stretlo 300 pedagógov z rôznych krajín, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Innovative Educator Expert. Program je určený pre inovatívnych učiteľov, ktorí radi skúšajú nové postupy vo vyučovaní s využitím technológií. Kvalifikáciou na účasť na konferencii bolo zapojenie sa do podujatia TechPill Challenge. V súťaži mali učitelia za úlohu vytvoriť akýsi liek, ktorým vyliečia ,,body bolesti“ v školách. Prvenstvo v TechPill Challenge si odniesla slovenská učiteľka Katarína Hvizdová zo Základnej školy Karpatská ul. vo Svidníku.

Konferencie sa zúčastnili učiteľky zo Slovenska: okrem víťazky TechPill Challenge pre Slovensko Kataríny Hvizdovej aj Jarmila Janisková zo Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, Júlia Jánošíková z Gymnázia v Malackách a Michaela Lesajová zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Slovenskú delegáciu v Paríži sprevádzala Zuzana Molčanová zo spoločnosti Microsoft Slovensko.

Nové netradičné svetové skúsenosti
Počas E2 mali účastníci veľa možností načerpať nové a netradičné myšlienky z celého sveta. Na špeciálnom vzdelávacom trhovisku nápadov Learning Marketplace sa učitelia navzájom inšpirovali a vymieňali si skúsenosti. Slovenská výprava tam prezentovala úspešné riešenia z praxe.
Ocenená Katarína Hvizdová zo Svidníka vysvetlila, prečo zaviedla princípy projektového vyučovania, ktoré realizovala počas vyučovacích hodín: „Projekt, ktorý som predstavila na tohtoročnej E2 – Education Exchange v Paríži, je založený na projektovom vyučovaní a chcela som ním predovšetkým ukázať, že škola nemusí byť nuda a že cudzí jazyk sa dá naučiť bez slaboduchého memorovania a nudného výkladu.“ A dodáva, ako to funguje v praxi: „Prostredníctvom tohto projektu sa žiakom vytvorili vhodné podmienky na učenie sa cudzieho jazyka využitím netradičných prístupov, Microsoft nástrojov – PowerPoint, Sway, Skype, Video Editor... – a rôznych aktivít, ktoré sa integrovali do bežného života žiakov. Žiaci mali pripravenú interaktívnu stolovú hru, v rámci ktorej plnili rôzne úlohy s využitím moderných technológií od programovania microbitov, ozobotov až po virtuálnu realitu či rôznych iných aktivít.“

Učiteľka Michaela Lesajová zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom prezradila cieľ svojho projektu: „Prezentovala som projekt realizovaný v triede, ktorým som sa snažila u žiakov podnietiť spoluprácu a komunikáciu medzi nimi. Projekt Dokážeme spolupracovať? bol realizovaný na hodinách geografie." Ako opisuje ďalej, projekt sa skladal z troch aktivít: „V prvej žiaci vytvárali pomocou aplikácie Fotografie videá, v ktorých predstavili svoje najkrajšie miesta na Slovensku. V druhej aktivite použili aplikáciu Microsoft Whiteboard, v ktorej vytvorili plán svojho mesta. Lokalizovali v ňom významné mestské pamiatky formou fotografií porovnávajúcich súčasnú a historickú podobu stavby. V tretej aktivite som vytvorila kvízy pomocou aplikácie Forms. Žiaci mali odpovedať na otázky. Odpovede boli zverejnené pomocou QR kódov.

Pedagogičky Jarmila Janisková a Júlia Jánošíková sa zúčastnili na výprave ako Microsoft Innovative Educator Fellow (MIE Fellow). Tento status získavajú pedagógovia zapojení do programu Microsoft Innovative Educator Expert, ktorí dosiahli v rámci programu významné úspechy.

Jarmila opisuje prezentácie učiteľov počas E2: „Každý učiteľ sa tam snažil ukázať to najzaujímavejšie, najinovatívnejšie, čo vo svojej škole so svojimi žiakmi robí. Videli sme nové technológie, ich netradičné využitie, nové prístupy vo vzdelávaní, ale aj nové myšlienky, ktoré sa postupne do vzdelávania dostávajú. Medzi také patrí napríklad riešenie environmentálnych záťaží prostredníctvom žiackych riešení.

Júlia vníma hlavný prínos E2 konferencie v získaní motivácie: „Ako MIE Fellow som mala možnosť vidieť systém, ako pracujú učitelia na svojich zadaniach, a bolo mi veľkou cťou tieto zadania aj hodnotiť. Snažila som sa podporovať učiteľov v ich práci, ale zároveň im odovzdať moje skúsenosti, keď som bola na E2 ako MIEF. Jedným z najdôležitejších bodov bolo, že som im povedala, aby hlavne nadviazali kontakty, nabrali čo najviac inšpirácií a zostali motivovaní.

Výzva Paríž pre žiakov
Súčasťou konferencie bola dvojdňová výzva pre účastníkov pripraviť projekt – návrh vyučovacej hodiny, ktorá vtiahne žiakov do mesta Paríž. Projekty boli hodnotené v štyroch kategóriách: Kreativita, Spolupráca, Inklúzia a Názor študenta. Katarína Hvizdová so svojím tímom získali prvé miesto v kategórii Inklúzia. „Je veľmi ťažké nájsť slová, ktoré by mohli opísať radosť a pocity z výhry nášho tímu v kategórii Inklúzia, pretože sa to stále zdá neuveriteľné. Viac ako 300 ľudí z celého sveta, viac ako 90 krajín, viac ako 50 tímov sa snažilo vytvoriť projekt v rámci dvojdňovej výzvy a dať do toho všetko. Nášmu tímu sa to podarilo a ja som veľmi rada, že som bola jeho súčasťou a mohla som prispieť k tomuto skvelému výsledku. Veľká vďaka patrí celému Tímu 14, celému slovenskému tímu Microsoft, pretože bez nich by to takisto nešlo, a vďaka patrí aj Zuzke Molčanovej (Teacher Engagement Manager) za skvelú organizáciu, podanie pomocnej ruky a profesionálny prístup počas celej konferencie.

Výprava za inšpiráciou
Zuzana Molčanová, Teacher Engagement Manager Microsoft Slovensko, nazvala podujatie výpravou za inšpiráciou: „Boli to intenzívne, inšpiratívne a motivujúce tri dni. Nová energia a zaujímavé myšlienky. Videli sme mnoho nových spôsobov, ako zapojiť technológie do vyučovacieho procesu. Slovenský tím ukázal, že naše učiteľky aplikujú v praxi viaceré riešenia pri výučbe rôznych predmetov. V Paríži sme opäť potvrdili, že spoločne s učiteľmi – nadšencami napĺňame myšlienku Vzdelávame pre budúcnosť,“ uzavrela a zhodnotila parížske vzdelávacie dobrodružstvo.