< sekcia Slovensko

Inšpektori práce sa počas leta zamerajú na kontrolu sezónnych brigád

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Vlani, v čase od začiatku júna do konca septembra, inšpekcia práce odhalila 1051 prípadov porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

Bratislava 19. júla (TASR) – Brigádnici počas letných prázdnin by mali byť obozretní a vždy sa oboznámiť s obsahom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľom sa zase môže vypomstiť zamestnávanie "načierno". Na letné brigády si totiž posvietia inšpektori práce.

Letná sezóna so sebou tradične prináša zvýšené využívanie zamestnávania fyzických osôb pri vykonávaní prác, ktoré sú charakteristické pre toto obdobie. Kúpaliská, predaj zmrzliny, letné terasy, ale aj zber poľnohospodárskych plodín, tu všade vzniká v letných mesiacoch zvýšený dopyt po pracovnej sile.

Vlani, v čase od začiatku júna do konca septembra, inšpekcia práce odhalila 1051 prípadov porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. Mnoho z týchto prípadov bolo zistených v situácii, keď mladí ľudia pristúpili na výkon práce na skúšku pred podpísaním pracovnej zmluvy alebo dohody. "Práca na skúšku neexistuje, ľudia by sa nemali dať nachytať. Okrem problémov s nelegálnou prácou sa nemusia dočkať ani odmeny," varuje vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov z odboru inšpekcie práce na Národnom inšpektoráte práce (NIP) Jana Mochňacká.

V rovnakom období roka vlani bolo navyše identifikovaných 269 porušení povinností zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom zamestnaným na dohodu.

Inšpektoráty práce budú preto aj tento rok venovať zvýšenú pozornosť kontrole dodržiavania zákonných povinností zamestnávateľov pri zamestnávaní na sezónne práce. "NIP v súvislosti so sezónnymi prácami upozorňuje najmä mladistvých zamestnancov a študentov, ktorí vstupujú na trh práce po prvýkrát, aby si riadne prečítali obsah podpisovanej pracovnej zmluvy či dohody a vo vlastnom záujme sa oboznámili zo základnými právami a povinnosťami, ktoré im z uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu vyplývajú," upozornila Mochňacká s tým, že zamestnávateľ je povinný jedno vyhotovenie písomnosti vydať zamestnancovi. "Vykonávanie práce bez písomne uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu je závažným porušením zákazu nelegálnej práce a sťažuje zamestnancovi možnosť domôcť sa svojich prípadných neuspokojených nárokov z takéhoto nelegálneho pracovného vzťahu," doplnila Mochňacká.

Zákonník práce pre sezónne zamestnávanie upravuje viacero druhov pracovnoprávnych vzťahov. Najviac otázok zo strany zamestnávateľov, ale aj zamestnancov eviduje NIP v súvislosti so zamestnávaním na dohodu o brigádnickej práci študentov. Túto dohodu môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou - zamestnancom, ktorý má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorý nedovŕšil 26 rokov. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v priemere najviac 20 hodín týždenne. Súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka/študenta. Ak sa uzatvára dohoda počas letných prázdnin, doloženie písomného potvrdenia zákon v niektorých prípadoch nevyžaduje. "Výnimkou pre doloženie písomného potvrdenia štatútu žiaka či študenta k uzatváranej dohode je obdobie od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka," zdôrazňuje Mochňacká. V tejto súvislosti NIP upozorňuje, že zamestnávateľ nesmie zamestnávať fyzickú osobu, ktorá neskočila povinnú školskú dochádzku.