< sekcia Slovensko

Inštitúcie považujú Horizont 2020 za jeden z najlepších pre výskum

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Respondenti hodnotili výmenu know-how a skúseností, medzinárodnú spoluprácu a zapájanie sa do projektových konzorcií ako najvýraznejšie pozitívum účasti v programe Horizont 2020.

Bratislava 13. mája (TASR) – Slovenské inštitúcie považujú európsky program Horizont 2020 za jeden z najlepších pre oblasť výskumu a vývoja. Vyplýva to z prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020. TASR o tom informovala Eva Vašková z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.

Respondenti hodnotili výmenu know-how a skúseností, medzinárodnú spoluprácu a zapájanie sa do projektových konzorcií ako najvýraznejšie pozitívum účasti v programe Horizont 2020. Bariérou sa ukázala vysoká konkurencia v podávaných projektových návrhoch, ale napríklad aj nedostatočné skúsenosti s ich písaním či všeobecná náročnosť projektov v rámci tohto programu. "Napriek tomu slovenské inštitúcie podľa výsledkov prieskumu vnímajú Horizont 2020 ako jeden z doteraz najlepších programov EÚ pre oblasť výskumu a inovácií. Zároveň oceňujú snahu o zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže," uviedol Rudolf Pástor z CVTI SR.

Prieskum realizovalo CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastnili sa na ňom univerzity, výskumné ústavy, vedecké parky či magistráty miest, záujmové združenia, ale aj súkromné spoločnosti. "Respondentov sme mali v tomto prípade rozdelených do štyroch skupín. Prvú a druhú skupinu tvorili tí, ktorí podávali projektový návrh alebo boli súčasťou projektového návrhu v rámci Horizont 2020, ale ich projektový návrh bol buď neúspešný alebo nepoznali zatiaľ výsledok hodnotenia. Treťou skupinou boli tí respondenti, ktorí implementovali či implementujú projekt Horizont 2020. Posledná, štvrtá skupina respondentov boli tí, ktorí nepodávali, nerealizovali a ani nerealizujú projekt Horizont 2020," priblížil Pástor. Celkovo sa analyzovalo 217 kompletných dotazníkov.

"Cieľom prieskumu bolo zistiť nové fakty a vyvolať širšiu diskusiu o vede a výskume na Slovensku. Hovoriť o nastolených problémoch, zamyslieť sa nad ich príčinami a nachádzať riešenia, a to predovšetkým v súvislosti s naším zapájaním sa do takého významného európskeho programu, akým Horizont 2020 je," dodal Pástor.