< sekcia Slovensko

Invázne druhy predstavujú závažný celosvetový environmentálny problém

Na archívnej snímke kvitnúca ambrózia palinolistá. Foto: TASR - Milan Kapusta

Boj s inváznymi druhmi je podľa envirorezortu časovo i finančne veľmi náročný.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Invázne druhy predstavujú závažný celosvetový environmentálny problém. Ide aj o cezhraničný problém, pretože sa nekontrolovateľne šíria a agresívne vytláčajú iné druhy. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Na Slovensku je šesť inváznych druhov rastlín a jeden rod. Je ich zakázané držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať a obchodovať s nimi. Uvádza to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojej webovej stránke. Na európskom zozname inváznych nepôvodných druhov je podľa envirorezortu 36 druhov, z toho päť bolo zaznamenaných na Slovensku.

Nepôvodné invázne druhy ohrozujú nielen pôvodné druhy rastlín či živočíchov, ale môžu vplývať aj na zdravie ľudí. Niektoré invázne rastliny sú silné alergény. Mnohé z týchto druhov spôsobujú aj hospodárske škody, poukazuje MŽP. "Nepôvodné druhy sa do Európy najčastejšie doviezli ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali šíriť do okolia a obsadzovať nové lokality. Pochádzajú najmä z amerického kontinentu a z Ázie," tvrdí envirorezort s tým, že sa dokážu veľmi rýchlo šíriť.

Medzi inváznymi druhmi sú tri dreviny - beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a jarovec jaseňolistý. Tromi inváznymi bylinami sú ambrózia palinolistá, zlatobyľ kanadský, zlatobyľ obrovský a bylinný rod pohánkovec. Mnohé invázne rastliny v súčasnosti podľa MŽP tvoria rozsiahle porasty, najmä v okolí vodných tokov, ciest alebo na neudržiavaných pozemkoch.

Invázna rastlina ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), foto z archívu.
Foto: TASR - Milan Kapusta


Invázne druhy rastlín rastú na územiach, ktoré sa neudržiavajú kosením alebo pastvou. Predstavujú ohrozenie pre pôvodné druhy a rastlinné spoločenstvá. Majú vysokú schopnosť šíriť sa na nové stanovištia, napríklad podzemkami, alebo vytvárajú veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Ďalej tak rastú husté porasty, ktoré sú konkurenčne silné pre ostatné druhy rastlín. Ochranári podotýkajú, že ich odstraňovanie je problematické.

"Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný starať sa o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať," apelujú ochranári.

Boj s inváznymi druhmi je podľa MŽP časovo i finančne veľmi náročný. Základom je prevencia, teda zabrániť zavlečeniu a rozšíreniu nových inváznych druhov na Slovensku. "Z environmentálneho hľadiska je prevencia žiaducejšia a nákladovo efektívnejšia než následná reakcia, a mala by sa vždy uprednostniť," uviedlo ministerstvo.

Envirorezort sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na riešenie problematiky prienikových ciest inváznych nepôvodných druhov na Slovensko. Zároveň pripravuje akčné manažmentové plány, ktoré pomôžu lepšie kontrolovať, respektíve úplne odstrániť populácie konkrétnych inváznych nepôvodných druhov na SR.