< sekcia Slovensko

Investície z plánu obnovy znížia dosahy pandémie na duševné zdravie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tvorcovia materiálu hovoria o tom, že obavy z priameho ohrozenia zdravia, ekonomická neistota a strach z budúcnosti zvýšili dopyt po psychologickej pomoci.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Slovensko by sa malo posunúť v oblasti humánnej, modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Na tento komponent je z plánu obnovy vyčlenených 105 miliónov eur. Investície pomôžu okrem iného aj v znížení negatívnych dosahov pandémie nového koronavírusu na duševné zdravie Slovákov. Materiál odobrila aj vláda.

Tvorcovia materiálu hovoria o tom, že obavy z priameho ohrozenia zdravia, ekonomická neistota a strach z budúcnosti zvýšili dopyt po psychologickej pomoci. Časť populácie napríklad zo strachu zo stigmatizácie nevie využiť štandardné formy pomoci v podobe návštevy odborníka či poradenského centra. Vzniká preto potreba využitia anonymných liniek pomoci. "Súčasná kapacita štátnych liniek pomoci je obmedzená, najmä v oblasti duševného zdravia, a časť služieb štátu supluje mimovládny sektor," uvádza sa v materiáli.

Pilotný projekt linky duševného zdravia má byť funkčný vo viaczmenovej prevádzke druhého kvartálu budúceho roka. Podporiť by sa mal sumou vo výške jedného milióna eur.

Modernizácia si bude vyžadovať reformu v rámci koordinovanej medzirezortnej spolupráce, ďalej reformu rozvoja akútnych poddimenzovaných oblastí, reformu konceptov pre modernejšiu liečbu a modernizáciu vzdelávania personálu. Výstavba detenčných a komunitných zariadení by sa realitou mala stať koncom roka 2025, pričom si bude vyžadovať náklady vo výške 75 miliónov eur.

Osem miliónov si vyžiada modernizácia diagnostických metód a jeden milión obnova materiálno-technického vybavenia. Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti si bude vyžadovať náklady vo výške 11 miliónov eur a vzdelávanie personálu sedem miliónov eur.

Modernizácia zdravotnej starostlivosti, prehĺbenie dostupnosti starostlivosti o duševné zdravie, ale aj kvalitnejšia dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť by na Slovensku mohli byť realitou vďaka investíciám z plánu obnovy pre zdravotníctvo. Celkovo je na túto oblasť vyčlenených 1,533 miliardy eur.