< sekcia Slovensko

J. Droba: Posilňovať kompetencie krajov má význam

Na archívnej snímke Juraj Droba. Foto: TASR - Marko Erd

Únia miest Slovenska (ÚMS) na utorkovom sneme schválila a prezentovala verejnosti svoj návrh reformy verejnej správy pod názvom Dozrel čas na zmeny.

Bratislava 28. januára (TASR) - Namiesto diskusie o rušení krajov či prekresľovaní ich hraníc je potrebné otvoriť tému rozšírenia kompetencií vyšších územných celkov (VÚC). Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba to uviedol v reakcii na návrh reformy verejnej správy, ktorý v utorok prezentovala na svojom mimoriadnom sneme Únia miest Slovenska (ÚMS).

"Kraje sú nezastupiteľné pri zabezpečovaní komplexného a udržateľného rozvoja regiónu," zdôraznil Droba, upozorňujúci aj na riziko partikulárnych záujmov miest a obcí v prípade, že by na ne prešli kompetencie vyšších územných celkov (VÚC). Kredit samosprávnych krajov zvyšuje práve to, že dokážu riešiť i problémy presahujúce jednotlivé katastre obcí, týkajúce sa napríklad spádovosti regionálnych škôl a sociálnych zariadení, podpory jedinečnosti regionálnej kultúry a cestovného ruchu. "Budúcnosť je preto v posilňovaní kompetencií kraja, otvoril by som napríklad tému vlastnej daňovej politiky krajov i diskusiu o tom, či by nemali byť jediným zriaďovateľom stredných verejných škôl na svojom území," dodal šéf bratislavského VÚC. 

Droba vidí výrazný význam samosprávnych krajov i pri koordinácii a realizácii kohéznej politiky Európskej únie. „Obzvlášť sú dôležité pri tvorbe partnerstva, ktoré má priniesť spoločné priority všetkých partnerov z územia vhodné na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov," odôvodnil Droba.

Únia miest Slovenska (ÚMS) na utorkovom sneme schválila a prezentovala verejnosti svoj návrh reformy verejnej správy pod názvom Dozrel čas na zmeny. Únia navrhuje nový model deľby právomocí medzi centrálnou správou a samosprávou, nový rozsah komptencií v oblasti regionálnej samosprávy, zmeny vo financovaní a finančnom vyrovnaní pri zabezpečení kompetenčných výkonov a tiež zmenu volebného systému, ktorá by zabezpečila väčšie zastúpenie ľudí z regiónov v parlamente. Zmeny by sa podľa návrhu mali udiať presunom časti kompetencií štátu na regionálne celky, rovnako tiež prevzatím časti agendy VÚC do kompetenčného portfólia miest a obcí. V diskusii s vládou i partnermi medzi samosprávnymi združeniami má vzniknúť podľa ÚMS nová regionálna politika a nové hranice regiónov, ktoré budú vytvorené prirodzene a nie umelo, politicky. Ak nebudú regióny kreované takýmto spôsobom a nedostanú väčšie kompetencie, ÚMS nevidí zmysel v pokračovaní tejto úrovne samosprávy.