< sekcia Slovensko

J. Mazák nenapadne na Ústavnom súde ustanovenie o výbere sudcov na NSS

Na archívnej snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Do výberového konania na sudcov NSS SR sa prihlásilo 36 uchádzačov.

Bratislava 1. marca (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nenapadne na Ústavnom súde SR ustanovenie o výbere sudcov na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Vyhlásil, že zákonná úprava umožňuje Súdnej rade postupovať vo výberovom konaní bez toho, aby niektorému uchádzačovi sťažila, uľahčila, alebo znemožnila prístup k funkcii sudcu NSS SR. Súdna rada o tom informovala na svojom webe.

Väčšina členov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sa domáhala preskúmania súladnosti obsadzovania NSS SR s Ústavou SR z dôvodu ich možnej diskriminácie oproti iným uchádzačom o funkciu sudcu NSS SR.

Podľa Mazáka v právnom štáte každý orgán verejnej moci, vrátane Súdnej rady, vykonáva svoju právomoc tak, že zabezpečuje objektivitu svojho postupu pri uplatňovaní a ochrane základných práv a slobôd tých, ktorí sa zúčastňujú konania pred ním.

Dodal, že k nerešpektovaniu tohto ústavného príkazu by došlo iba v prípade, ak by Súdna rada pri vykonávaní výberového konania sťažila, uľahčila, alebo znemožnila uchádzačovi prístup k funkcii sudcu NSS SR.

Zdôraznil, že citovaná právna úprava toto neumožňuje. "Preto nie je potrebné a ani účelné podávať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov," spresnil.

Výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na NSS SR sa má uskutočniť od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla. Do výberového konania na sudcov NSS SR sa prihlásilo 36 uchádzačov.