< sekcia Slovensko

J. Richter ocenil detské domovy aj oddelenia sociálnoprávnej ochrany

Na archívnej snímke Ján Richter. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Cenu Z detského domova do rodiny získali Detský domov Spišské Vlachy, Detský domov Trenčín-Zlatovce a Detský domov sv. Klementa Hofbauera – Podolínec.

Bratislava/Častá-Papiernička 5. novembra (TASR) – Trom detským domovom a trom oddeleniam sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately odovzdal rezortné ceny minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) v pondelok počas galavečera medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2018.

Cenu Z detského domova do rodiny získali Detský domov Spišské Vlachy, Detský domov Trenčín-Zlatovce a Detský domov sv. Klementa Hofbauera – Podolínec. Cenu Spoločne pre rodinu 2018 dostali oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, Nitre a Rožňave.

Minister práce ocenil za celoživotnú prácu pamätnou medailou a listom riaditeľku Detského domova Žitavce Zuzanu Kovacsovú a riaditeľku Detského domova SLON Šarišské Michaľany Evu Džodlovú a pri príležitosti životného jubilea riaditeľa Detského domova Liptovský Hrádok Zdenka Michalidesa.

Prijatá novela Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele má zlepšiť nielen kvalitu výkonu a podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany, ale najmä vytvoriť podmienky na zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným, rizikovým rodinám, uviedol v príhovore minister Richter s tým, že ide o ambulantné a terénne formy pomoci.

Cieľom konferencie je diskusia a výmena skúseností, prispeje tiež k lepšej spolupráci odborníkov a skvalitneniu práce s dieťaťom v náhradnej starostlivosti, v prevencii vynímania detí z rodín aj pri ich podpore návratu do rodinného prostredia. Zorganizovali ju Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.