Quantcast
< sekcia Slovensko

Javorovec jaseňolistý patrí medzi 40 najinváznejších drevín sveta

Na snímke javorovec jaseňolistý pri ceste I. triedy medzi mestami Senica a Šaštín-Stráže 25. októbra 2021. Foto: TASR – Vladimír Miček

K jeho rozšíreniu na Slovensku prispeli aj zmeny v poľnohospodárskom využívaní krajiny, najmä narastajúce opustenie intenzívneho využívania.

Plavecký Štvrtok 11. novembra (TASR) – Javorovec jaseňolistý patrí medzi 40 najinváznejších drevín sveta. Jeho veľkou výhodou je to, že má ľahké semeno, ktoré vietor roznáša až do vzdialenosti 100 kilometrov. TASR o tom informoval krajinár Dušan Valachovič zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie, ktorá je súčasťou Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Silnou konkurenciou pre pôvodné druhy je aj tým, že sa dokáže v mladosti vyvíjať v tieni. "Prvý záznam o jeho šírení na Slovensku pochádza z roku 1794 a v súčasnosti sa prejavuje v ekosystémoch ako cudzí prvok," uviedol Valachovič.

Z dôvodu veľmi dobrej reprodukcie bol v minulosti často vysádzaný na uliciach, na zelených plochách a živých plotoch ako okrasná drevina. "V lesníctve bol využívaný na ochranu pôdy. Odtiaľ sa od 90. rokov minulého storočia stále viac šíril do prirodzených biotopov. Spočiatku sa obmedzoval na teplejšie oblasti s vysokou hladinou podzemnej vody. V posledných desaťročiach sa však šíri i na okraje komunikácií, okolie železničných staníc, rumoviská, hospodárske dvory či skladovacie plochy," informoval krajinár.

K rozšíreniu prispeli aj zmeny v poľnohospodárskom využívaní krajiny, najmä narastajúce opustenie intenzívneho využívania. "Postupne sa rozširoval do lužných lesov a na neudržiavané plochy s absenciou prirodzenej vegetačnej pokrývky. Do mnohých alejí a remízok prenikol vďaka podnikateľskému boomu v oblasti ťažby stromov rastúcich mimo lesa, ktorým podľahli pôvodné druhy," doplnil Valachovič.

Boj proti rozširovaniu javorovca jaseňolistého je náročný. "Ide o kombináciu mechanického spôsobu s chemickým, keďže obyčajný výrub nestačí, lebo rastlina veľmi dobre zmladzuje vrátane koreňovej sústavy. Okrem samotného výrubu sa tak používa aj injekčná metóda, pri ktorej sa aplikuje koncentrovaný herbicíd priamo do navŕtaných otvorov alebo zásekov do stonky alebo kmeňa rastliny," uviedol Valachovič.