< sekcia Slovensko

Jazykový zákon sa v prospech menšín upravovať nebude

Peter Osuský Foto: TASR/Michal Svítok

Poslanec Peter Osuský z SaS dnes v parlamente neuspel so svojou novelizáciou zákona, ktorou chcel okrem iného zrušiť pokuty.

Bratislava 1. júla (TASR) - Zákon o štátnom jazyku sa v prospech menšín upravovať nebude. Peter Osuský zo SaS totiž dnes v parlamente neuspel so svojou novelizáciou zákona, ktorou chcel okrem iného zrušiť pokuty.

"Hlavným zámerom je vypustiť zo zákona o štátnom jazyku tie ustanovenia, ktoré neodôvodnene zasahujú do slobodného šírenia informácií pod zámienkou ochrany štátneho jazyka," uviedol Osuský v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Navrhoval vypustiť zo zákona ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Tvrdí, že ide o čisto deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá reálny význam.

Opozičný poslanec tiež chcel, aby sa iné jazyky mohli používať pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel.

Jeho novela mala zároveň umožniť médiám rôzneho druhu, ako aj miestnemu rozhlasu rozhodovať slobodne o tom, v akom jazyku budú šíriť informácie. Týkať by sa to malo najmä súkromných subjektov, ktoré vystupujú na verejnosti.

Právna norma mala ďalej umožniť, aby napríklad zdravotníci nemuseli hovoriť s pacientmi spravidla po slovensky. Keby novela prešla, mohli by sa dohodnúť, v akom jazyku budú komunikovať. Osuský tiež navrhoval, aby cirkvy a náboženské spoločnosti samé rozhodovali o tom, v akom jazyku budú komunikovať s verejnosťou.

Rovnako malo platiť, že na menšinových školách sa pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia vedie v príslušnom menšinovom jazyku. "A ministerstvo školstva určí rozsah dokumentácie, ktorá sa aj na týchto školách musí viesť aj v štátnom jazyku, čiže dvojjazyčne," doplnil Osuský.