< sekcia Slovensko

Jeden Slovák ročne vyprodukuje zhruba 8,5 kg elektroodpadu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász

Štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana tvrdí, že sa Slovensko nemôže uspokojiť s touto štatistikou, pretože produkcia elektroodpadu stále stúpa.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na Slovensku sa vyzbiera približne 8,5 kilogramu (kg) elektroodpadu na jedného obyvateľa ročne. Výrobcovia elektronických zariadení však upozorňujú, že stále existuje časť elektroodpadu, ktorá nevstupuje do oficiálnych štatistík. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR sa preto vo štvrtok diskutovalo o možnostiach efektívnejšieho zberu tohto odpadu.

V minulom roku sa na slovenský trh uviedlo vyše 86.000 ton elektrozariadení. V tom istom roku sa vyzbieralo približne 46.000 ton elektroodpadu. Z tohto množstva elektroodpadu sa zhodnotilo asi 43.550 ton (94,06 percenta), recyklovalo a pripravilo sa na opätovné použitie 43.240 ton elektroodpadu (93,42 percenta).

Štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana tvrdí, že sa Slovensko nemôže uspokojiť s touto štatistikou, pretože produkcia elektroodpadu stále stúpa. „Na Slovensku máme vysokú mieru recyklácie, na rozdiel, napríklad, od komunálneho odpadu. Napriek tomu sa stále viac a viac zahlcujeme elektroodpadom. Keď už odpad vyprodukujeme, je kľúčové neustále vylepšovať systém zberu a v maximálnej možnej miere odpad recyklovať,“ skonštatoval.

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Juraj Smatana.
Foto: TASR - Martin Baumann


Prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Radomír Brtáň považuje súčasný systém zberu elektroodpadu za funkčný a takmer bezproblémový. Zber však podľa neho má svoje limity, spôsobené rôznymi faktormi. "Neduhom je napríklad výkup elektrických spotrebičov rôznymi pokútnymi firmami, ktoré zhodnotia z elektrozariadení užitočné časti a zvyšok skončí niekde na zbernom dvore, v horšom prípade na skládke,“ spresnil.

Cieľom je pritom podľa envirorezortu dostať elektroodpad do oficiálnych zberov. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti Sewa (ktorá je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov), považuje za dôležité priblížiť obyvateľom oficiálne spôsoby zberu elektroodpadu. "Obmedziť podomových nelegálnych zberačov a zvyšovať environmentálne vzdelávanie,“ podotkol. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský upozornil na nedostatok odborníkov na odpadové hospodárstvo na úradoch a tiež školách. Zároveň poukázal na fungujúcu konkurenciu v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

"Výrobca je ochotný platiť, ak si je istý, že do systému platia všetci. Ak sa nájdu tzv. freerideri, nastáva problém, ktorý treba riešiť. Kľúčové je posilniť inšpekciu, ktorá musí dohliadať na dodržiavanie legislatívy," skonštatoval. Ministerstvo deklaruje, že materiálové a personálne posilnenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia patrí medzi jeho kľúčové oblasti.

Na Slovensku je momentálne deväť organizácií zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a jeden výrobca, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne. Tieto subjekty sú zodpovedné za nakladanie s elektroodpadom a prostredníctvom zmluvných vzťahov zabezpečujú zber, prepravu a spracovanie elektrooodpadu v 21 zariadeniach.