< sekcia Slovensko

Jelinková Dudzíková:Návrh disciplinárneho poriadku NSS kopíruje Poľsko

Ilustračné foto Foto: TASR

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Bratislava 21. júna (TASR) - Tvrdenie, že disciplinárny režim sudcov je výsostne vnútroštátnou záležitosťou SR, naznačuje, že návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR z dielne ministerky Márie Kolíkovej (Za ľudí) kopíruje tzv. poľskú cestu. Tvrdí to sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková z platformy Sudnamoc.sk.

Predkladateľ návrhu zákona v doložke zlučiteľnosti uviedol, že problematika návrhu tohto právneho predpisu nie je upravená v práve EÚ. „Práve argument o neaplikácii práva Európskej únie na justičné záležitosti býva hlavným argumentom Poľskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom. Súdny dvor však takýto argument opakovane odmietol v prípadoch prejednania disciplinárneho režimu sudcov a organizácie súdnictva členského štátu Európskej únie,“ zdôraznila Jelinková Dudzíková.

Upozornila, že disciplinárny režim sudcov je v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ súčasťou práva EÚ. „Disciplinárny režim sudcov súvisí s požiadavkou nezávislosti a nestrannosti sudcov a požiadavka nezávislosti sudcov zahŕňa aj zásadu neodvolateľnosti sudcu,“ podotkla.

Návrh zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Procesnoprávne upravuje disciplinárne konania vo veciach sudcov, prokurátorov, súdnych exekútorov a notárov.