< sekcia Slovensko

Rozsah donucovacích prostriedkov justičnej stráže sa má rozšíriť

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Umožniť lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností majú modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré prináša novela zákona o výkone trestu odňatia slobody.

Bratislava 4. septembra (TASR) - Rozsah donucovacích prostriedkov vymenovaných v platnom zákone o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by sa mal rozšíriť o obranný štít, použitie špeciálneho streliva a o prostriedok k zamedzeniu priestorovej orientácie alebo k utajeniu fyzickej identity. Vyplýva to z návrhu vládnej novely zákona o ZVJS, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

V prípade špeciálneho streliva ide o použitie gumových projektilov v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, či v situácii, keď nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku. Projektily naplnené značkovacím farbivom majú stráži pomôcť označiť iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania. Projektily naplnené slzotvornou látkou sa majú využiť na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny, porušujú ústavný poriadok či sa odmietajú rozísť.

O použití spomínaných nových donucovacích prostriedkov obmedzujúcich pohyb musí rozhodnúť riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. O použití ostatných donucovacích prostriedkoch zase príslušník zboru podľa konkrétnej situácie.

Dôležitou navrhovanou zmenou je podľa rezortu spravodlivosti aj rozšírenie oprávnení zboru o možnosť používať obrazové záznamy alebo zvukové záznamy. Tie by vytváral ZVJS na zabezpečenie dôkazných prostriedkov v konaní o trestných činoch, priestupkoch, v disciplinárnom konaní voči obvineným, odsúdeným alebo príslušníkom zboru a pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov ZVJS. Cieľom je podľa ministerstva nielen zabrániť situáciám, aby príslušníci zboru zneužívali svoje právomoci vo vzťahu k odsúdeným, ale napríklad aj eliminovať riziko vynášania informácií od obvinených, a tak mariť súdne konania.

Balíky pre väzňov majú byť odmenou, piercing chcú zakázať

Umožniť lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností majú modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré prináša novela zákona o výkone trestu odňatia slobody. Právnu normu dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Obdobné pravidlá sa zavádzajú aj pri výkone väzby.

"Po vzore európskych väzenských systémov vytvárame spravodlivejší systém, ktorý umožní lepšie pracovať s odsúdenými. Očakávam, že nové pravidlá prinesú do ústavov viac poriadku a bezpečnosti," povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD). Jednou zo zmien je aj zavedenie systému pozitívnej motivácie v podobe možnosti prijímať balíky už len ako disciplinárnej odmeny nepodmienenej časovým intervalom. V súčasnosti má nárok na prijatie balíka každý odsúdený raz za tri mesiace bez ohľadu na to, či si plní svoje povinnosti. Vďaka zmene tohto pravidla sa má výrazne znížiť riziko prieniku drog a iných nepovolených vecí do ústavov.

Z hľadiska bezpečnosti je podľa návrhu dôležité napríklad aj zavedenie zákazu piercingu. Pozitívne by malo vplývať na odsúdených rozšírenie možnosti telefonovať či právo odsúdeného pozvať na návštevu nielen najbližšiu, ale aj širšiu rodinu.

Do druhého čítania sa dostal aj návrh novely zákona o advokácii, ktorého zámerom je úprava niektorých európskych smerníc v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, a to z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky do EÚ.