< sekcia Slovensko

Karpatská mapa možností podporí turizmus v slovensko-poľskom pohraničí

Infocesty koncom apríla tohto roka vyvrcholia záverečnou konferenciou v Prešove, na ktorú organizátori pozvú subjekty, ktoré sa v rámci svojej činnosti zaoberajú cestovným ruchom.

Prešov 5. apríla (TASR) – Kooperácia susedných regiónov na oboch stranách hranice v oblasti rozvoja cestovného ruchu je hlavným zámerom projektu "Karpatská mapa možností", ktorý v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007 - 2013 realizuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu so svojimi poľskými partnermi.

Projekt sa začal v novembri 2010 a končí sa v apríli tohto roka. Celkový rozpočtový náklad dosiahol 768.000 eur, z toho PSK použil 251.000 eur.

Hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková konštatovala, že regionálna samospráva v rámci tohto projektu teraz v apríli pripravuje tri poznávacie zájazdy pre touroperátorov. Ide o zástupcov cestovných agentúr, turistických a informačných centier, samospráv, prevádzkovateľov kultúrnych či rekreačných zariadení, ale i novinárov.

"Našim cieľom je, aby sa títo ľudia čo najviac dozvedeli o možnostiach, ktoré ponúkajú oblasti v slovensko-poľskom pohraničí a následne ich vedeli zaradiť do svojich rozvojových programov či podnikateľských stratégií," vysvetlila Fitzeková.

Zdôraznila, že každý z poznávacích zájazdov mapuje inú časť regiónu. Prvý z nich už prebieha v týchto dňoch a jej účastníci navštívia najzaujímavejšie časti Pienin a Zamaguria. Druhá cesta sa uskutoční od 10. do 12. apríla a cieľovou destináciu je oblasť Vysokých Tatier na oboch stranách hranice. Posledná infocesta v dňoch 17. - 19.apríla je zameraná na severovýchod Prešovského kraja a východnú časť Malopoľského vojvodstva. Na slovenskej strane to bude napríklad Bardejov, Medzilaborce.

"Ten výber je robený tak, aby videli veľa zaujímavých miest, ktoré stoja za to, aby ich navštívil ten, kto príde do tejto oblasti. Mnohé z nich sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, či už na Slovensku alebo v Poľsku," konštatovala Fitzeková.

Výklad k jednotlivý lokalitám prípadne kultúrnym pamiatkam poskytnú účastníkom infociest odborní sprievodcovia, takže budú mať dostatok informácií od ľudí, ktorí sú profesionálmi v danej oblasti.

Infocesty koncom apríla tohto roka vyvrcholia záverečnou konferenciou v Prešove, na ktorú organizátori pozvú subjekty, ktoré sa v rámci svojej činnosti zaoberajú cestovným ruchom. Tam sa bude hovoriť o ďalších možnostiach rozvoja cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí, ale aj o budovaní a prepojení turistických chodníkov a cyklotrás na oboch stranách hranice.

Fitzeková pripomenula, že v súčasnosti už je vytvorená poľská i slovenská verzia webovej stránky Karpatská mapa možností, kde sú jednotlivé lokality prezentované. Na ich výbere pracoval celý tím expertov, ktorí sa usilovali v rámci tohto projektu nájsť aj malé zaujímavé lokality, ktoré doteraz návštevníci vôbec nemuseli poznať.

„Na stránke nie sú propagované len pamiatky ako napríklad hrad Ľubovňa či drevené chrámy, rôzne pramene, prírodné úkazy, cestičky či chodníky, o ktorých často nemajú potuchy ani samotní obyvatelia v regióne. V rámci projektu sa teda zviditeľňovali aj takéto neznáme, ale turisticky atraktívne miesta,“ uzavrela Fitzeková.