< sekcia Slovensko

Kauzou platinových sít sa opäť bude zaoberať prvostupňový súd

ilustračné foto Foto: TASR/AP

OS pod vedením predsedu senátu v súčasnosti exsudcu Stanislava Dutka už v marci 2018 rozhodol, no nedávno odvolací KS v Bratislave vec vrátil OS Bratislava I, aby ju znovu prejednal a rozhodol.

Bratislava 17. novembra (TASR) - Dlhoročnou súdnou kauzou podhodnoteného predaja tzv. platinových sít Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, kde obžalovali bývalých nominantov SDKÚ v SŠHR – bývalého vedúceho úradníka rezerv Jána K., vedúceho služobného úradu rezerv Juraja L. a znalca Ondreja B., sa opäť bude zaoberať Okresný súd (OS) Bratislava I.

OS pod vedením predsedu senátu v súčasnosti exsudcu Stanislava Dutka už v marci 2018 rozhodol, no nedávno odvolací Krajský súd (KS) Bratislave vec vrátil OS Bratislava I, aby ju znovu prejednal a rozhodol. "KS v Bratislave v trestnej veci obžalovaného J. L. a spol., pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom o odvolaní prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave, obžal. O. B. a poškodenej strany SŠHR proti rozsudku OS Bratislava I z 23. januára 2018 na neverejnom zasadnutí 24. októbra 2019 rozhodol uznesením tak, že zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu. Vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

Podľa neho senát odvolacieho súdu zistil, že napadnutý rozsudok trpí neúplnosťou skutkových zistení. Pritom sa súd prvého stupňa nevyrovnal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie, bolo porušené ustanovenie Trestného zákona a rozhodnutie o uplatnenom nároku poškodeného na náhradu škody je v rozpore so zákonom. "Úlohou OS Bratislava I bude opätovne vykonať dôkazy a vyhodnotiť ich zákonným spôsobom. V prípade zistenia splnenia zákonných podmienok na vykonanie spoločného konania a spojiť trestnú vec obžalovaného J. K. na spoločné konanie s trestnou vecou obžalovaných J. L. a O. B. a rozhodnúť v intenciách naznačených odvolacím súdom," konkretizoval hovorca.

OS Bratislava I 23. marca 2018 odsúdil Ondreja B. na trest odňatia slobody v dĺžke trvania desať rokov. Obžalovaného Juraja L., naopak, spod obžaloby oslobodil. O poslednom z trojice obžalovaných, Jánovi K., súd nerozhodoval, pretože jeho prípad vylúčil na samostatné konanie z dôvodu jeho dlhodobej práceneschopnosti. Súd nemal ani najmenšiu pochybnosť, že obžalovaný Ondrej B. sa dopustil skutku. Tento mal oceniť sitá na sumu 81.720 eur. Pritom ich reálna trhová hodnota bola približne 2,8 milióna eur. Štát tak pri predaji platinových sít mal prísť zhruba o 2,2 milióna eur.

Pri Jurajovi L. však bola podľa súdu situácia komplikovanejšia. Čo sa týka preukázania, že obžalovaný bol osobou, ktorá je zodpovedná za skutok, senát zhodne dospel k záveru, že tomu tak nie je. Hoci obžalovaný mohol vedieť, že sa deje "niečo nekalé", nie je preukázané bez akejkoľvek pochybnosti, že sa mal skutku dopustiť. Podľa súdu však boli za predaj podhodnotenej platiny zodpovední aj ďalší ľudia, ktorí však obvinení neboli.