Quantcast
< sekcia Slovensko

Klub 500: Obranná dohoda s USA deformuje podnikateľské prostredie

Na archívnej snímke výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pozornosť klub upriamuje aj na fakt, že zmluva zavádza kategóriu preferovaných subjektov, ktoré napriek územnému princípu (teritóriu SR) vyníma nielen zo súdnej jurisdikcie.

Bratislava 12. januára (TASR) - Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, o ktorej má v stredu rokovať vláda SR, deformuje podnikateľské prostredie. Tvrdí to združenie Klub 500. Upozorňuje, že obranná dohoda zavádza kategóriu preferovaných subjektov.

"Z pohľadu Klubu 500 by sme privítali, ak by táto zmluva bola v súlade so slovenským právnym poriadkom a nedeformovala by podnikateľské prostredie na Slovensku, hlavne čo sa týka oslobodení od plnenia daňových a odvodových povinností," konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Pozornosť upriamuje aj na fakt, že zmluva zavádza kategóriu preferovaných subjektov, ktoré napriek územnému princípu (teritóriu SR) vyníma nielen zo súdnej jurisdikcie. Klub 500 v tejto súvislosti pripomína, že každý subjekt, ktorý sa na Slovensku zdržuje, každý podnikateľ, ktorý na Slovensku podniká, a každá fyzická osoba, ktorá na Slovensku žije, by mali byť viazané zákonmi SR a mali by tieto zákony dodržiavať. Klub 500 preto očakáva, že ak má armáda USA ako silný hráč vstúpiť na slovenskú pôdu, pre Slovensko by to malo mať "obrovské výhody". Tie však združenie podľa svojich vyjadrení po preštudovaní zmluvy neidentifikovalo.

"Zodpovednosť za uvedenú zmluvu je jednoznačne na tých, ktorí zmluvu vyjednali a dojednali a ktorí ju budú podpisovať,"
odkazuje Klub 500.

Návrh dohody upravuje pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov, ako aj ďalších osôb podieľajúcich sa na plnení úloh pre ozbrojené sily USA na území SR a spolupracujúcich slovenských občanov. Uzatvára sa na dobu desať rokov s možnosťou predĺženia. Zmluvu pripravuje a uzatvára vláda SR, ratifikovať ju bude Národná rada SR a po ratifikácii sa stane súčasťou slovenského právneho poriadku a bude mať prednosť pred zákonmi SR.