< sekcia Slovensko

Knošková: Samosprávy by mali stabilne poskytovať služby pre cudzincov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Keďže samosprávy sú najbližšie k ľudom, ktorí žijú na ich území, ich úloha je aj v tejto oblasti veľmi dôležitá a má veľký vplyv na možnosti integrácie cudzincov, spresnila Vranka Knošková.

Bratislava 31. mája (TASR) – Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková.

Projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, na ktorom sa okrem OZ Marginal podieľajú aj mimovládne organizácie Liga za ľudské práva, Centrum pre výskum etnicity a kultúry či Nadácia Milana Šimečku, podporuje integráciu cudzincov na lokálnej úrovni so zameraním najmä na podporu samospráv, ich odborných kapacít a rozvoj komunikačných zručností. "Integrácia cudzincov sa deje na konkrétnom mieste, v obci alebo meste, kde cudzinci žijú, pracujú a kde ich deti chodia do školy. Keďže samosprávy sú najbližšie k ľudom, ktorí žijú na ich území, ich úloha je aj v tejto oblasti veľmi dôležitá a má veľký vplyv na možnosti integrácie cudzincov," spresnila Vranka Knošková.

V rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, spolupracujú mimovládne organizácie s mestom Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, s Košickým samosprávnym krajom a Úniou miest Slovenska. Do jednotlivých aktivít projektu sa však môžu zapojiť aj iné samosprávy. "Napríklad na sociálno–právnych tréningoch zameraných na otázky pobytu cudzincov sa zúčastnili aj zamestnanci jednotlivých mestských častí mesta Bratislava, zamestnanci mesta Košice alebo Nitry," priblížila.

Informovala tiež, že jedným z hlavných výstupov projektu KapaCITY bude online vzdelávacia pomôcka zameraná na jednotlivé oblasti integrácie cudzincov, ktorá bude dostupná všetkým samosprávam, nielen tým zapojeným do projektu. Na druhej strane pre samosprávy zapojené do projektu budú vyhotovené rôzne informačné materiály, ktoré budú môcť využiť pri poskytovaní služieb cudzincom. Jedným z nich bude „Uvítací balíček“ s informáciami o danej samospráve a jej kompetenciách v jednotlivých oblastiach integrácie, ako aj kompetenciách vybraných úradov a inštitúcií, možnostiach výučby slovenského jazyka či spoločenského vyžitia.

S ohľadom na aktuálnu situáciu OZ Marginal s Ligou za ľudské práva v rámci projektu pripravilo pre samosprávy prehľad informácií pre cudzincov s opatreniami prijatými v súvislosti s ochorením COVID-19. "Informácie by mali slúžiť jednak samosprávam, na ktoré sa môžu cudzinci v tejto situácii obrátiť a taktiež cudzincom, ktorí v danej samospráve žijú. Prehľad je dostupný v slovenskom, anglickom, ruskom a srbskom jazyku, s ohľadom na počty cudzincov žijúcich v SR a ich štátnu príslušnosť," povedala Vranka Knošková s tým, že ide o druhú aktualizovanú verziu.

Opatrenia a obmedzenia sa postupne uvoľňujú, no podľa Vranky Knoškovej pre cudzincov a ich pobyt bude dôležité najmä dvojmesačné obdobie po skončení krízovej situácie, kedy budú musieť na cudzineckú políciu predložiť so žiadosťami o pobyty, respektíve ich obnovenie aj potrebné dokumenty, ak tak nemôžu urobiť počas aktuálnej krízovej situácie. "Predpokladáme, že v tomto období spracujeme ešte ďalšiu aktualizáciu prehľadu informácií," uzavrela.