< sekcia Slovensko

Koalícia predložila novelu rokovacieho poriadku o rokovaní výborov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Online zasadnutie výboru by sa mohlo konať na základe rozhodnutia jeho predsedu alebo na žiadosť aspoň tretiny členov.

Bratislava 28. februára (TASR) - Koaliční poslanci predložili do Národnej rady (NR) SR novelu rokovacieho poriadku, riešiť má online rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Na sfunkčnenie výborov pri neúčasti ich overovateľov by sa mohli pre konkrétne rokovanie zvoliť náhradníci. To sa netýka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Novela hovorí aj o zabezpečení audiovizuálneho prenosu z rokovania parlamentu a výborov, dostupný má byť verejnosti bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav.

"Posledné týždne a mesiace boli NR SR a jej orgány, predovšetkým výbory, neuznášaniaschopné z dôvodu ochorenia viacerých poslancov na COVID-19," uviedli predkladatelia. Novelou chcú vyslať signál, že dokážu zabezpečiť riadny chod parlamentu. Dodali, že snaha riešiť situáciu dodržiavaním základných zásad ako rúško-odstup-ruky a dezinfekcia sa nejaví ako plne účinná. Navrhujú preto ďalšie opatrenia s prihliadnutím na technické a finančné možnosti parlamentu.

Online zasadnutie výboru by sa mohlo konať na základe rozhodnutia jeho predsedu alebo na žiadosť aspoň tretiny členov. "Ak tretina členov výboru o takúto formu zasadnutia požiada, má sa za to, že nie je potrebné rozhodnutie výboru, ale zasadnutie výboru sa v takto požadovanej forme uskutoční," spresnili predkladatelia. Oznámiť by sa to malo aspoň 48 hodín vopred, aby sa zabezpečilo online rokovanie technicky aj personálne. Dodržanie rovnakej lehoty odporúčajú aj pre podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k predloženým legislatívnym návrhom vo výbore. "Táto však nie je povinná a môže byť predmetom úpravy rokovacích poriadkov jednotlivých výborov parlamentu," dodali.

Ak nie sú na zasadnutí výboru prítomní overovatelia, výbor by si mohol miesto nich zvoliť náhradníkov pre toto konkrétne rokovanie. Predkladatelia argumentujú, že overovatelia svojím podpisom overujú zápisnice a uznesenia výboru, teda bez ich súčinnosti nemôže výbor riadne fungovať. Voľba náhradníkov sa však nemá uplatňovať vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, kde musia zápisnice a uznesenia podpisovať aj zaručeným elektronickým podpisom.