< sekcia Slovensko

Kolíková sa obrátila na Benátsku komisiu s dvomi otázkami o advokácii

Na archívnej snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kvalitná a dôveryhodná advokácia je podľa Kolíkovej základným pilierom prístupu ľudí k spravodlivosti.

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa obrátila na Benátsku komisiu s otázkou, aká je zodpovednosť štátu nastaviť právne mechanizmy tak, aby v prípade, že dôjde k vážnym pochybeniam v advokácii, ktoré krivia spravodlivosť, došlo k náprave a k vyvodeniu zodpovednosti. Tiež či by k vyššej kvalite poskytovania právnych služieb neviedla cesta cez vytvorenie priestoru pre viaceré stavovské organizácie. Uviedla to v piatok na Konferencii advokátov 2021.

Zdôraznila, že kľúčom musí byť nezávislá advokácia, do ktorej štát nesmie zasahovať. „Na druhej strane, je legitímne pýtať sa, aký mechanizmus pre vyvodzovanie zodpovednosti v prípade pochybení je na mieste a v akej miere má mať verejná moc možnosť kontrolovať daný mechanizmus,“ spresnila Kolíková v príhovore, ktorý TASR poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.

Ministerka zdôraznila, že advokátom sa do budúcnosti možno zvýšia právomoci pri zápisoch do obchodného registra. „Nijako nespochybňujem Slovenskú advokátsku komoru v otázke vyvodzovania zodpovednosti. Ale tak ako sme sa rozhodli pri iných právnických profesiách trochu posilniť postavenie štátu cez nastavenie novej formy verejného dohľadu, je na mieste otázka, či aj tu nie je tento priestor,“ podotkla. Kvalitná a dôveryhodná advokácia je podľa Kolíkovej základným pilierom prístupu ľudí k spravodlivosti.