< sekcia Slovensko

Komisárka: Konania o právach rodičov u postihnutých detí sú problém

Na archívnej snímke komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Foto: TASR - Marko Erd

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné súdy.

Bratislava 4. júla (TASR) – Rodičia detí so zdravotným postihnutím, ktorí napríklad pri rozvode na súde riešia úpravu rodičovských práv a povinností tvrdia, že súdy a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny neprihliadajú na zdravotné postihnutie dieťaťa, jeho názor či dôsledky jeho zdravotného postihnutia. Na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú sa obracajú aj rodičia, ktorí sami majú zdravotné postihnutie a tvrdia, že súdy a úrady práce ich preto diskriminujú a upierajú im ich rodičovské práva.

Súdy ani úrady práce v rozsudku neprihliadajú na limitované schopnosti detí so zdravotným postihnutím prispôsobiť sa striktne vymedzeným pravidlám styku s druhým rodičom,“ priblížila Stavrovská problém, na ktorý upozorňuje veľa podnetov doručených na jej úrad. Najmä pri deťoch s duševnými a vývinovými poruchami podľa nej rozsudky o úprave styku neobsahujú žiadne opatrenia, ktoré by odrážali skutočné schopnosti a špecifické potreby dieťaťa. Preto sú často formálne a v bežnom živote dieťaťa nerealizovateľné, stávajú sa zdrojom nových konfliktov a nedorozumení medzi rodičmi s negatívnym vplyvom na deti. Komisárka preto vstupuje do konaní a upozorňuje súdy na potrebu špecifického prístupu k deťom so zdravotným postihnutím. „Dochádza aj k zneužívaniu zdravotného postihnutia dieťaťa na dosiahnutie úpravy rodičovských práv a povinností v prospech záujmu jedného z rodičov,“ uviedla Stavrovská.

Problémom sú tiež predsudky o rodičoch so zdravotným postihnutím. Podľa podnetov doručených komisárke pretrváva nerovnocenné postavenie rodiča so zdravotným postihnutím oproti rodičovi bez postihnutia najmä v súdnych konaniach týkajúcich sa úpravy rodičovských práv a povinností. „Rodič so zdravotným postihnutím musí na rozdiel od zdravého rodiča detailne preukazovať svoje schopnosti sa o dieťa postarať aj vtedy, keď pochybnosť o jeho rodičovských schopnostiach nevyplýva z objektívnych skutočností, ale len z predsudkov alebo domnienok,“ tvrdí Stavrovská.

Vo svojej Správe o činnosti za rok 2019 Stavrovská odporúča vytvoriť špecializované rodinné súdy. „Výsledkom starostlivosti súdu o maloletých by malo byť zabezpečenie ochrany a naplnenia práv dieťaťa, ale tiež reálne zlepšenie jeho života v rodine. Aktuálne nastavenie súdneho systému však skôr vytvára priestor na súboj rodičov, ktorého obeťou je dieťa, prípadne na vytváranie nových nekončiacich sporov,“ vysvetľuje potrebu špecializovaných súdov. Tiež podľa nej treba v plnom rozsahu zaviesť do súdnej praxe takzvaný Cochemský model, ktorý dáva právomoc rozhodovať o dieťati primárne jeho rodičom, a je založený na spolupráci viacerých pomáhajúcich profesií v prospech záujmu dieťaťa. Ďalej je dôležité vytvoriť podmienky na odbornú a dlhodobú prácu s rodinou.

Ministerstvo spravodlivosti SR pre TASR reagovalo, že vytvorenie špecializovaných rodinných súdov je prioritou súčasného vedenia rezortu. Tiež podľa hovorcu Petra Bublu pracuje na zapojení psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov do rozhodovania súdov. “Od budúceho roka by sme radi implementovali novú súdnu mapu, k čomu je potrebné ešte tento rok nastaviť právnu úpravu, ktorá umožní aj spájanie súdov do väčších obvodov, vďaka čomu bude následne možné robiť fakticky samostatné oddelenia pre rodinnoprávnu agendu,“ uviedol Bubla.