Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 1. marec 2024Meniny má Albín
< sekcia Slovensko

Komisárka: Štát by mal viac podporovať zamestnávanie ZŤP ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Vytváranie pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím by mal preto podľa komisárky podporovať štát.

Bratislava 10. februára (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) vníma ako dlhodobý problém zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím. V rozhovore pre TASR na to poukázala príslušná komisárka Zuzana Stavrovská. Problematickou je podľa nej aj oblasť vzdelávania detí so zdravotným postihnutím, ktoré častokrát čelia nerovnakému zaobchádzaniu.

Vytváranie pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím by mal preto podľa komisárky podporovať štát. "Tešíme sa z každej novovzniknutej príležitosti, keď môžu ľudia so zdravotným postihnutím pracovať," uviedla. Pripomenula, že by bolo vhodné, keby ľudia so zdravotným postihnutím mohli viac nachádzať uplatnenie na voľnom trhu práce.

Za kritickú považuje Stavrovská aj oblasť vzdelávania detí so zdravotným postihnutím. Množstvo z nich čelí podľa nej nerovnakému prístupu k vzdelávaniu či vyčleňovaniu účasti na vzdelávaní s rovesníkmi. "S cieľom maximálne prispieť k náprave sme opakovane a rozsiahlo participovali na prijatí novely školského zákona a ďalších školských predpisov a pripomienkovali sme ich," priblížila komisárka.

Od minulého roka začal ÚKOZP vykonávať pôsobnosť v rámci Národného preventívneho mechanizmu, podľa ktorého je ich úlohou monitorovať mučenie a zlé zaobchádzanie na miestach, kde sa nachádzajú osoby obmedzené alebo pozbavené osobnej slobody. "V týchto zariadeniach sme monitoringy vykonávali už aj predtým, ale teraz z titulu Národného preventívneho mechanizmu to budeme môcť robiť ešte vo väčšom rozsahu a vo väčšej frekvencii," upresnila komisárka.

Dodala, že ÚKOZP začal od minulého roka aktívne využívať právomoc podľa novely Civilného mimosporového poriadku, vďaka ktorej môžu podávať dovolanie v konaniach, do ktorých vstúpili, ako aj vstúpiť do už začatých konaní o spôsobilosti na právne úkony, prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka. "Táto právomoc nám značne uľahčila a zrýchlila našu prácu, pretože na to, aby sme vstúpili do konania, nám stačí už iba oznámenie súdu. Dovtedy sme v niektorých prípadoch museli čakať aj sedem mesiacov, kým nás súd prizval do konania," vysvetlila komisárka.